University of Twente Student Theses

Login

De effecten van de Europese Kaderrichtlijn Water op het beleid van de Nederlandse gemeenten

Romkes, S.J. (2006) De effecten van de Europese Kaderrichtlijn Water op het beleid van de Nederlandse gemeenten.

[img] PDF
6MB
Abstract:De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet het aquatische milieu binnen de Europese Unie waarborgen. De richtlijn schetst een kader waarbinnen de lidstaten de richtlijn in eigen land moeten implementeren. Onder het wettelijk kader vallen veel andere Europese richtlijnen die in acht genomen dienen te worden. Daarnaast wordt er een stapsgewijs programma uiteengezet om de milieudoelstellingen te bereiken. Het vaststellen van maatregelen en rapportage naar de EU toe vindt plaats op stroomgebiedsschaal. Nederland is opgedeeld in 4 stroomgebieden: de Eems, de Maas, de Rijn en de Schelde. Per stroomgebied, of deelgebied daarvan, worden er plannen opgesteld om het water en de ecologie te verbeteren en te beschermen. Het Nederlandse implementatieproces is in volle gang. Het Rijk en de waterbeheerders moeten de voorschriften van de KRW omzetten in beleid en maatregelen. Gemeenten zullen de effecten van de KRW ondervinden binnen hun verantwoordelijkheden en activiteiten. Het is onduidelijk welke rol de gemeente heeft in het implementatieproces en wat de effecten zullen zijn is onbekend. In dit rapport is hier onderzoek naar gedaan.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
DHV bv.
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/56933
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page