University of Twente Student Theses

Login

Het stadskompas : de rol van stadsbeleving in the city : marketingdomein

Engelen, R.J.J. (2006) Het stadskompas : de rol van stadsbeleving in the city : marketingdomein.

[img] PDF
877kB
Abstract:In dit onderzoek is de stadsbeleving van bewoners uit Almere en Tilburg in kaart gebracht met als doel een handvat te creëren voor de inrichting van strategisch citymarketingbeleid. Hiervoor is een stadsbelevingsmodel opgesteld dat de relatie tussen stadsbeleving en de onderdelen waaruit een stad is opgebouwd, weergeeft. In het stadsbelevingsmodel wordt stadsbeleving uiteengezet in stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen. De stad is in het model onderverdeeld in zeven thema's. Dit zijn stadspromotie, evenementen in de stad, de bestuurlijke stad, de fysieke stad, de sociale stad, de economische stad en het stadsimago. Ieder thema vertegenwoordigt een aantal stadselementen. Aan de hand van deze stadselementen is onderzocht hoe de stad door de bewoners van Tilburg en Almere beleefd wordt en welke stadselementen de stadsbeleving van bewoners voorspelt. De belangrijkste conclusies zijn het belang van een maatwerktraject voor de ontwikkeling van citymarketing, het positieve effect van city marketingmiddelen op stadsbeleving en de noodzaak sociale stadselementen te integreren in city marketingplannen. De conclusies worden hieronder toegelicht. Maatwerktraject noodzakelijk De deelnemende steden (Almere en Tilburg) worden door de bewoners verschillend beleefd. Het blijkt dat in Almere andere stadselementen stadsbeleving voorspellen dan in Tilburg. Voor bewoners in Tilburg is het stadselement 'fysieke sfeer' één van de belangrijkste voorspellers voor stadsbeleving terwijl dit stadselement in Almere totaal geen voorspellende waarde heeft. Voor bewoners in Almere is het stadselement 'commerciële zone' één van de belangrijkste voorspellers. Het lijkt erop dat de inrichting van de stad zelf en het gebied waarin de stad gesitueerd is invloed heeft op de manier waarop stadsbeleving tot stand komt. Almere ligt dicht bij Amsterdam; dit is een stad met weinig ruimte en groen. Het zou kunnen dat juist het verschil tussen omliggende steden bepaald dat een stadselement stadsbeleving voorspelt. In relatie tot city marketing betekent dit dat voor het creëren van een stad waarin bewoners een positieve beleving over de stad hebben er een maatwerktraject nodig is. Door per stad te bepalen welke stadselementen de stadsbeleving voorspellen kan gericht ingespeeld worden op het verbeteren van de stadsbeleving van bewoners. Bijkomend effect is dat wanneer bewoners een positieve beleving van de stad hebben en zich kunnen identificeren met de stad, ze eerder geneigd zullen zijn de stad aan te bevelen en toeristenstadsmarketing zullen ondersteunen. Evenementen en stadsimago hebben invloed op stadsbeleving Uit het onderzoek blijkt dat city marketingactiviteiten zoals het organiseren van evenementen en het stadsimago invloed hebben op de beleving van de stad. In beide steden blijkt dat 'evenementen' invloed heeft op de beleving van de stadskwaliteit. Tevens blijkt het stadsimago invloed te hebben op de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Dit betekent dat de city marketinginspanningen, die vanuit lokaal bestuur en daaraan gelieerde organisaties ondernomen worden, bijdragen aan een positieve stadsbeleving. Dus de organisatie van passende evenementen en het sturen van het stadsimago dragen bij aan de welzijnsbeleving van bewoners. Bij de inzet van 'evenementen' is het wel van belang dt de evenementen aansluiten bij de eigenheid van de stad en passen bij de mensen in de stad. Pas wanneer mensen het gevoel hebben dat de evenementen passend zijn, dragen ze effectief bij aande verbetering van stadsbeleving. Belang sociale stadselementen De sociale stadselementen hebben in beide steden een aanzienlijke invloed op de stadsbeleving van bewoners. In de traditionele city marketingaanpak ligt de focus vooral op de inrichting van de stad. Door het creëren van unieke visuele stadskenmerken proberen marketeers de stad op de kaart te zetten. Echter, de sociale stadselementen blijken ook belangrijk voor stadsbeleving. Het sociale aspect is in de stadsmarketing een onderbelichte kant. Het enige concept waarin sociale aspecten naar voren komen zijn evenementen. Door sociale aspecten (goed burgerschap en vrienden in de stad) te integreren in city marketing kan de stadsbeleving groeien. Op deze wijze wordt dubbele winst geboekt. Het is vernieuwend en daardoor onderscheidend en het is onontgonnen gebied waardoor er gemakkelijk veel winst valt te behalen. Naast de voorspellende kracht van de stadselementen is de waardering van de stadselementen in kaart gebracht. De algemene waardering van de bewoners over hun stad is positief. In beide steden geven bewoners een voldoende voor de stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen. Tussen de steden is de waardering van bewoners over de stadselementen verschillend. Het thema 'fysieke stad' verschilt per stad in de waardering voor de stadselementen 'fysieke sfeer' en de 'commerciële zone'. De bewoners van Tilburg waarderen de 'commerciële zone' hoger dan de bewoners van Almere en de 'fysieke sfeer' van de stad lager. In de 'sociale stad' wordt het stadselement 'goed burgerschap' (waardering over de medebewoners van de stad) door de inwoners van Tilburg positiever gewaardeerd dan de bewoners van Almere. Op het thema stadsimago wordt het stadselement 'sociaal imago' in Tilburg positiever beleefd dan in Almere. In Almere scoort het 'fysiek imago' juist positiever dan in Tilburg. In Tilburg worden de 'evenementen' in de stad passender en leuker gevonden dan in Almere. De hoogte van de waardering voor een stadselement is geen indicator voor het optreden als voorspeller voor stadsbeleving.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Mercurius Marketing
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57082
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page