University of Twente Student Theses

Login

Risicocommunicatie op maat!

Beunk, A.A. (2006) Risicocommunicatie op maat!

[img] PDF
542kB
Abstract:De Nederlandse wetgeving verplicht gemeentes in Nederland om te communiceren over risico's. Menig communicatiefunctionaris heeft koudwatervrees wanneer hij moet communiceren over risico's. Een tal van factoren spelen een rol bij risicocommunicatie en daarbij komt dat iedere situatie uniek is. Voor veel ambtenaren is het dan ook onduidelijk hoe te communiceren over risico's. Het model Om de communicatiemedewerker tegemoet te komen is een model ontwikkeld dat de communicatiemedewerker meer inzicht moet verlenen in de risicobeleving van de burgers. Hierdoor wordt het voor de communicatieambtenaar mogelijk om per doelgroep een aangepast communicatietraject te doorlopen. In het model worden de burgers toegewezen aan een (doel)groep door middel van vier concepten: vertrouwen, betrokkenheid, risicoperceptie en informatiebehoefte. Per concept verkrijgt de burger een score op een schaal van één tot en met vijf. Nadat de burger op alle vier concepten gescoord heeft, wordt hij toegewezen aan een van de groepen. Resultaten De burgers worden verdeeld in drie verschillende groepen. Uit het onderzoek blijkt dat bij dit aantal de respondenten binnen een clustergroep het meest homogeen zijn en de drie clustergroepen onderling het meest heterogeen zijn. De drie groepen worden in het onderzoek als volgt benoemd: nonchalanten, gemakzuchtigen en bekommerden. Twee van de vier concepten uit het model zijn in staat om de burgerbevolking te classificeren in drie groepen, namelijk het concept betrokkenheid en risicoperceptie. Bij deze twee variabelen verschillen de clustergroepen significant. Bij de overige twee concepten vertrouwen en informatiebehoefte verschillen alle drie groepen niet significant. De bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit een secundaire analyse. Conclusie Het model biedt de mogelijkheid om burgers te classificeren in drie groepen. Bij twee (betrokkenheid en risicoperceptie) van de vier concepten verschillen de clustergroepen significant van elkaar. Vervolgonderzoek moet aantonen of de concepten vertrouwen en informatiebehoefte geschikt zijn om de burgers te classificeren. Het model levert een bijdrage aan de communicatieadviseur. Het model biedt namelijk een duidelijke verdeling in de burgerbevolking. Hierdoor wordt het voor de communicatiefunctionaris mogelijk om de communicatie af te stemmen op de doelgroep. Wellicht leidt deze risicocommunicatie op maat tot een realistische risicobeleving bij de burger.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57323
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page