University of Twente Student Theses

Login

Werktevredenheid bij verstandelijk gehandicapten : ontwikkeling van een meetinstrument

Olive, L.M. (2006) Werktevredenheid bij verstandelijk gehandicapten : ontwikkeling van een meetinstrument.

[img] PDF
758kB
Abstract:Aanleiding: De mening van verstandelijk gehandicapten wordt de laatste jaren steeds belangrijker gevonden. Deze mening kan echter niet getoetst worden met een standaard meetinstrument. Juist door de verstandelijke handicap van deze groep, heeft een meetinstrument aanpassingen nodig om bij deze groep afgenomen te worden. Werken is voor verstandelijk gehandicapten belangrijk. Er is echter nog niet zo veel aandacht besteed aan het meten van werktevredenheid bij verstandelijk gehandicapten. Doel: Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een meetinstrument om werktevredenheid bij verstandelijk gehandicapten te meten. Dit meetinstrument moet relevant, te begrijpen en te beantwoorden zijn voor verstandelijk gehandicapten. Methode: Om dit meetinstrument te ontwikkelen is eerst een literatuurstudie gehouden. Uit deze literatuurstudie zijn enkele instrumenten om werktevredenheid te meten naar voren gekomen. Het blijkt dat de Job Satisfaction Survey voor dit onderzoek het meeste geschikte meetinstrument is. Deze vragenlijst kan echter niet in zijn oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Het moet aangepast worden aan enkele eisen, gevonden in de literatuur, waaraan onderzoek bij verstandelijk gehandicapten moet voldoen. De nieuwe vragenlijst, die voldoet aan de eisen voor onderzoek bij verstandelijk gehandicapten, is voorgelegd aan zeven experts. Deze experts zijn mondeling geïnterviewd met betrekking tot begrijpelijkheid, kunnen beantwoorden en relevantie van de vragenlijst. Naar aanleiding van het commentaar is de vragenlijst aangepast. De vragenlijst die hieruit is ontstaan, is mondeling afgenomen bij 64 verstandelijk gehandicapten. Deze vragenlijst bestaat uit of/of-vragen, meerkeuzevragen, vragen met plaatjes, open vragen en ja/nee-vragen met controlevragen. De vragenlijst bevat vragen op de subschalen: werk zelf, werkcondities, loon, promotie, bijkomende beloningen, supervisie, collega's en communicatie. Resultaten en conclusies: Na afname van de vragenlijst valt op, dat bij het interviewen van verstandelijk gehandicapten veel doorgevraagd moet worden en dat verstandelijk gehandicapten gestimuleerd moeten worden om een keuze te maken. Verder blijkt dat niet alle vragen uit de vragenlijst bruikbaar zijn bij verstandelijk gehandicapten, omdat zij niet relevant, niet te begrijpen en/of niet te beantwoorden zijn. Ook is er een aantal vragen dat aangepast moet worden om afgenomen te worden bij verstandelijk gehandicapten en is er een vraag die alleen toepasbaar is bij lichtere en jongere verstandelijk gehandicapten. Na aanpassing van de vragenlijst bevat de vragenlijst de subschalen: werk zelf, werkcondities, loon, promotie, bijkomende beloningen, supervisie, sfeer en communicatie. Het verschilt per subschaal hoeveel items er in een subschaal zitten. Door het geringe aantal respondenten zijn er maar enkele bewijzen voor betrouwbaarheid van de vragenlijst gevonden en maar vrij weinig bewijzen voor validiteit van de vragenlijst. In vervolgonderzoek zal de betrouwbaarheid en validiteit van deze vragenlijst verder onderzocht moeten worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57326
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page