University of Twente Student Theses

Login

Het imago van De Schaepskooi onder de loep

Stokkermans, S.J.M. (2006) Het imago van De Schaepskooi onder de loep.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bij kinderdagverblijf De Schaepskooi ontbreekt inzicht in het imago, de klanttevredenheid en de manier waarop communicatie ingezet moet worden om de organisatie te optimaliseren. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: Hoe staat de Schaepskooi bekend bij (potentiële) klanten en hoe kan de positie worden geoptimaliseerd door inzet van communicatie? Externe communicatie is een middel dat invloed uit kan oefenen op het imago van een kinderdagverblijf. Dit omdat de informatie die verspreid wordt over de organisatie het beeld van de organisatie vormt. Een imago roept bepaalde verwachtingen op en of deze verwachtingen bevestigd worden, tegenvallen of meevallen, is bepalend voor de klanttevredenheid. De invloed van communicatie tussen de klanten van De Schaepskooi en de organisatie De Schaepskooi kan dus bepalend zijn voor de klanttevredenheid. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in het beeld dat (potentiële) klanten hebben van De Schaepskooi. De bedoeling is dat positieve en negatieve eigenschappen van De Schaepskooi aan de oppervlakte komen. Op die manier kan gekeken worden wat punten zijn die toe zijn aan verbetering. Pluspunten van de kinderopvang De Schaepskooi kunnen daarnaast door middel van communicatie gebruikt worden om een gunstig imago bij de doelgroep te creëren. Om dit doel te bereiken en de hoofdvraag te beantwoorden zijn drie subvragen opgesteld, namelijk: - Welke imagodimensies van kinderopvang spelen een rol bij belangengroepen? - Hoe wordt De Schaepskooi op deze dimensies gewaardeerd door haar klanten? - Welke communicatiemiddelen moeten ingezet worden om het imago van De Schaepskooi te optimaliseren? Om antwoord te geven op deze vragen is begonnen met een literatuurstudie waarin op zoek werd gegaan naar dimensies die een rol spelen bij kinderopvang. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de literatuur met betrekking tot imago, rondom het imago van kinderopvang en rondom klanttevredenheid. Deze literatuurstudie leidde tot de volgende dimensies; zichtbaarheid, onderscheid, authenciteit, transparantie en consistentie (vijf peilers van een sterk imago), sociale ontwikkeling van het kind, emotionele ontwikkeling van het kind, continuïteit van de kinderopvang, het leren, kwaliteit kinderopvang, contact tussen ouders en kinderopvang en kosten (dimensies kinderopvang) en gevoel en verwachtingen (dimensies klanttevredenheid). Ook in het vooronderzoek, dat bestond uit een vijftal open vragen en een aantal open vragen over de persoonssituatie, had tot doel te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het imago van een kinderdagverblijf. Dimensies zijn bepalend door te kijken naar de frequentie van het gegeven antwoord. Werd een bepaald antwoord frequent genoemd, dan werd het opgenomen in de vragenlijst. Deze dimensies waren ontwikkeling van het kind, gezellig, financiën, regels en wetgeving, personeel, kwaliteit, beleid, huisvesting en continuïteit. De gevonden dimensies dienden als basis voor de vragenlijst welke is afgenomen onder de klanten van De Schaepskooi. De vragenlijst bestond uit drie verschillende delen, te weten een aantal vragen over de persoonssituatie, de open vragen welke de respondenten de mogelijkheid gaf wat dieper op bepaalde zaken in te gaan en de stellingen waarbij aangegeven moest worden in hoeverre de respondenten het ermee eens of oneens waren en tevens in hoeverre de respondenten het item belangrijk vonden bij het kiezen van een kinderdagverblijf. Uiteindelijk is er een respons verkregen van 48.8% (n=198, SD=4.5). Na analyse van de resultaten konden de onderzoeksvragen beantwoord worden. De imagodimensies die bij kinderopvang een rol spelen zijn: - groepsleiding, - ontwikkeling van het kind, - kwaliteit, - communicatie en informatieverstrekking, - huisvesting, - continuïteit en - De Schaepskooi. Bij de bestudering van de dimensies valt op dat groepsleiding van alle dimensies het meest positief wordt beoordeeld. Ook wordt aan deze dimensie de meeste waarde gehecht door ouders/verzorgers, wanneer zij op zoek zijn naar een geschikt kinderdagverblijf. Daarnaast valt op dat de dimensie kwaliteit ondanks de algemene positieve beoordeling op een punt niet positief wordt beoordeeld door haar klanten. Dit betrof de betaalbaarheid. Van alle dimensies wordt de communicatie en informatieverwerking het minst gewaardeerd. Bij de beantwoording van de vraag, welke communicatiemiddelen er ingezet moeten worden om het imago van De Schaepskooi te optimaliseren, is aandacht besteedt aan mond-tot-mondreclame, de toon van de communicatieboodschap, de huisstijl van De Schaepskooi en de transparantie van De Schaepskooi. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de klanten van De Schaepskooi over het algemeen zeer positief zijn over het kinderdagverblijf. Daarnaast geldt dat De Schaepskooi zijn positie kan handhaven door zich met de gevonden sterke punten te profileren en aan de gevonden zwakke punten aandacht te besteden.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
De Schaepskooi BV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57332
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page