University of Twente Student Theses

Login

Role Sets in safe sex boodschappen : een onderzoek naar het gebruik van role sets in geschreven boodschappen ter bevordering van secundaire chlamydia preventie van laagopgeleide jonge vrouwen

Jansen, L.H.M. (2006) Role Sets in safe sex boodschappen : een onderzoek naar het gebruik van role sets in geschreven boodschappen ter bevordering van secundaire chlamydia preventie van laagopgeleide jonge vrouwen.

[img] PDF
284kB
Abstract:Er is sprake van een toename van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA), toename van HIV-geïnfecteerden en een toename van andere SOA bij personen met een HIV-infectie (ministerie van VWS, 2004). De meest voorkomende geslachtsziekte in Nederland is Chlamydia met een incidentie van 60.000 personen. Chlamydia komt bij de gehele bevolking veel voor maar aanzienlijk vaker bij jonge vrouwen (15-19 jaar). Dit onderzoek richt zich op vroegtijdige behandeling en opsporing (secundaire preventie) van Chlamydia met behulp van geschreven safesexboodschappen. In dit onderzoek wordt onder safesexboodschap verstaan: "Een boodschap waarmee een zender een persoon tracht te overtuigen naar de dokter te gaan na het hebben van onveilige seks". Zo'n safesexboodschap bevat per definitie een gezichtsbedreigend kenmerk, een Face Threatening Act (FTA). Een FTA kan daarom leiden tot weerstand van de lezer, reactance. Drie soorten FTAs zijn bijzonder relevant als het gaat om safesexboodschappen. Dit zijn de FTAs taboe, bemoeizucht en kritiek. Er wordt in dit onderzoek nagegaan of role sets het gezichtsbedreigende karakter van FTAs kan doen verminderen zodat reactance wordt voorkomen. Een role set is een sociale rol die de lezer wordt opgedrongen door de rol van de zender. De role sets, expert-novice, tutor-pupil en peer zijn opgenomen in dit onderzoek. De hoofdvraag was: "In welke vorm heeft een geschreven safesexboodschap de meeste overtuigingskracht op laagopgeleide jonge vrouwen tussen de 15 en 19 jaar oud?" Om de hoofdvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Deze is afgenomen bij 43 jonge vrouwen (respons 86%) tussen de 16 en 23 jaar, studerend aan het ROC van Twente. Uit de resultaten blijkt dat er geen duidelijk verband is tussen role sets en FTAs. FTAs hebben wel invloed op de overtuigingskracht. Role sets zijn echter niet van invloed op de overtuigingskracht. De resultaten geven de indruk dat de FTA bemoeizucht met behulp van een peer role set de meeste overtuigingskracht heeft. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een taboeboodschap in het algemeen het meest overtuigend is wanneer deze door de tutor-pupil role set wordt gepresenteerd. Het wijst er op dat kritiek het best geuit kan worden met behulp van de expert-novice role set. Uit de resultaten blijkt dat wanneer men in het risico op reactance wil beperken, een geschreven safesexboodschap het beste gebracht kan worden met behulp van een peer role set. De role set expert-novice is minder geschikt en het meeste risico op reactance loopt men met de tutor-pupil role set. Aanbevelingen: - Men kan het beste kiezen voor een stijl met de Face Threatening Act (FTA) bemoeizucht; - Men kan het beste kiezen voor een seksuele voorlichtingsboodschap met de kenmerken van een peer role set; - De combinatie van de FTA bemoeizucht en role set peer heeft de meeste overtuigingskracht; - Wanneer men een boodschap met daarin de FTA taboe wil overbrengen kan men dit het beste doen met behulp van kenmerken van de tutor-pupil role set; - Wanneer men een boodschap met daarin de FTA kritiek wil overbrengen loopt men het minst risico met gebruik van de kenmerken van de exper-novice role set.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57335
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page