University of Twente Student Theses

Login

Ouderen en nieuwe technologie in huis : bondgenoten of vijanden?

Denissen, E.G.J.M. (2006) Ouderen en nieuwe technologie in huis : bondgenoten of vijanden?

[img] PDF
193kB
Abstract:Dit onderzoek heeft getracht de bereidheid van 65-plussers ten opzichte van nieuwe technologische toepassingen in hun woonomgeving te onderzoeken. Met deze technologische toepassingen zouden 65-plussers langer en veiliger zelfstandig kunnen wonen. De veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorg, de dubbele vergrijzing en de aanbodproblematiek zorgen ervoor dat de organisatie van de zorg zal moeten veranderen. Technologische toepassingen kunnen een mogelijke oplossing bieden. Meeste onderzoeken richten zich echter voornamelijk op de vraag en aanbodproblematiek. In deze studie is getracht de uiteindelijke gebruiker een stem te geven. Wanneer nieuwe technologieën bedacht en ontwikkeld worden is het belangrijk de mening van de potentiële gebruikers mee te nemen De onderzoeksopzet bestond uit demografische vragen, vragen over de leefstijl aan de hand van de groepen van Mandemaker en Hagen (2004), een demonstratie van twee technologische toepassingen en een interview met stellingen aan de hand van de Theorie of Planned Behavior model en het Technology Acceptance model. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat ouderen een positieve houding hebben ten opzichte van nieuwe technologische toepassingen in hun woonomgeving om zodoende langer zelfstandig te wonen. De constructen van de Theorie of Planned Behaviour en het Technology Acceptance Model bleken goed bruikbaar. De bevonden nuttigheid kwam als beste voorspeller van de acceptatie dan wel adoptie uit het onderzoek, waardoor het raadzaam is de 65-plusser het nut van de technologische toepassingen te laten inzien. Verder bleek de sociale omgeving een grote invloed te hebben bij het adopteren van nieuwe techniek in huis door 65-plussers. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het zinvol is ook de familieleden en vrienden voor te lichten over nieuwe technologische toepassingen in de woonomgeving. Het verschil in leefstijl bleek aanwezig. Aanbevolen wordt ook om de voorlichting toe te spitsen in groepen verdeeld in leefstijl. De leefstijlen van 65-plussers verschillen zoveel dat ze ook andere behoeftes en wensen hebben. Uiteindelijk kan er geconcludeerd worden dat technologische toepassingen in huis een waardevolle toevoeging is volgens de respondenten om langer zelfstandig te wonen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57397
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page