University of Twente Student Theses

Login

Oud worden in Nederland : een kwantitatief onderzoek onder allochtone ouderen in Den Haag, naar hun beleving van het ouder worden en de omgang hiermee

Dijkstra, E. (2006) Oud worden in Nederland : een kwantitatief onderzoek onder allochtone ouderen in Den Haag, naar hun beleving van het ouder worden en de omgang hiermee.

[img] PDF
1MB
Abstract:Er bestaan aanwijzingen dat gevoelens van eenzaamheid en depressie onder allochtone ouderen vaker voorkomen dan onder autochtone ouderen. Over de oorzaken hiervan is nog maar weinig bekend. In de literatuur wordt wel een aantal factoren genoemd, die mogelijk van invloed zijn op hoe allochtonen het ouder worden beleven en op hoe zij gevoelens van eenzaamheid en depressie ervaren. Echter, er is nog maar weinig onderzoek gedaan. Om aanknopingspunten te vinden voor een voorlichtingskundige interventie, gericht op het voorkomen van eenzaamheid en depressie van allochtonen ouderen, is in dit onderzoek geprobeerd op onderstaande onderzoeksvragen een antwoord te vinden: 1. Hoe beleven Turkse en Hindostaans-Surinaamse ouderen het ouder worden en waar wijken ze daarin af van autochtonen ouderen? 2. In hoeverre komt eenzaamheid bij Turkse en Hindostaans-Surinaamse ouderen voor? 3. Welke rol bij de beleving van het ouder worden en bij gevoelens van eenzaamheid spelen onderstaande factoren, bij Turkse en Hindostaans-Surinaamse ouderen? (1) De wens om terug te keren naar het land van herkomst; (2) beheersing Nederlandse taal; (3) contact met familie en vrienden; (4) cultureel bepaalde opvattingen over ouderdom; (5) het hebben van kinderen en intergenerationele steun; (6) religie en de controle van God op de gezondheid en (7) vaardigheden op het gebied van proactive coping. 4. Welke media vormen een geschikt kanaal om een interventie op te baseren, voor Turkse en Hindostaans-Surinaamse ouderen? Bij 54 ouderen (50-plussers) van Turkse en Hindostaans-Surinaamse afkomst, is mondeling een vragenlijst afgenomen. De vragenlijst bestond voor het grootste deel uit gevalideerde vragenlijsten: SElbstLEben-instrument, de Beleving van het Ouder Worden Schaal, Proactive Competence Inventory, Common European Framework, De Jong-Gierveld Loneliness Scale en God Locus of Health Control. De resultaten lieten zien dat de Hindostaans-Surinaamse ouderen en een deel van de Turkse ouderen het ouder worden op zowel een positieve als op een negatieve manier ervaren. Het meest negatief vinden zij het "fysieke" aspect, het meest positief het "sociale" aspect. De Hindostaans-Surinaamse ouderen beleven het ouder worden op vrijwel dezelfde manier als autochtone ouderen dat doen. Vergeleken met de Hindostaans-Surinaamse en met autochtone ouderen, ervaren de Turkse ouderen het ouder worden veel meer als negatief. Een groot deel van de Turkse ouderen kon geen enkel positief aspect van het ouder worden bedenken. De Turkse ouderen ervaren meer sociaal en fysiek verlies, en minder voortgezette groei. Eenzaamheid kwam bij de ondervraagde Hindostaans-Surinaamse ouderen niet veel voor. De Turkse ouderen daarentegen voelden zich vaker eenzaam. Het verwachte contact met familie en vrienden, beheersing van de Nederlandse taal, zich jong voelen en beschikken over proactive coping vaardigheden, bleken significant samen te hangen met een positiever beleving van het ouder worden en/of met minder gevoelens van eenzaamheid. Bepaalde factoren vormden voor de Turkse ouderen wél een relatie, terwijl die voor de Hindostaans-Surinaamse ouderen geen relatie vormden. Dit geldt ook omgekeerd. Wat hierbij opviel was de rol van het geloof bij de Turkse ouderen: hoe meer zij geloofden dat God controle heeft over de gezondheid, hoe negatiever zij het ouder worden ervaren en ook hoe eenzamer zij zich voelden. Televisie lijkt het meest geschikte kanaal te zijn om een interventie op te baseren voor Turkse en Hindostaans-Surinaamse ouderen. Turkse ouderen zijn in hun mediagebruik echter zeer gericht op de Turkse cultuur. Hindostaans-Surinaamse ouderen zijn in hun mediagebruik wel meer op Nederland gericht. Daarom wordt geadviseerd om een dvd te ontwerpen, die gebruikt kan worden tijdens bijeenkomsten.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
GGD Den Haag
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57398
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page