University of Twente Student Theses

Login

Verschillen in effecten tussen digitale en papieren interne communicatiemiddelen

Haas, L. de (2006) Verschillen in effecten tussen digitale en papieren interne communicatiemiddelen.

[img] PDF
912kB
Abstract:Aanleiding: Tigges, een bureau voor advies en vormgeving in Voorburg, werkt veel met nieuwsbrieven, personeelsmagazines en soortgelijke interne communicatiemiddelen. De laatste tijd gaan organisaties over van gedrukte nieuwsbrieven en personeelsbladen op digitale versies. Gevolgen hiervan zijn dat de klant Tigges niet langer nodig heeft. Dit kan leiden tot een verschuiving in het soort klanten dat moet worden aangetrokken en het soort opdrachten dat binnenkomt bij een bedrijf als Tigges. Om goed advies te kunnen geven over interne communicatiemiddelen is er een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van deze middelen op werknemers in organisaties. Hierbij is gekeken naar de verschillen tussen digitale en papieren middelen en factoren die invloed hebben op deze verschillen. Aan het onderzoek hebben vijf organisaties deelgenomen. Totaal hebben 191 werknemers van deze organisaties de vragenlijst ingevuld. Vervolgens zijn er verschillende statistische analyses uitgevoerd op de data die zijn verkregen uit de vragenlijsten. Aanbevolen wordt - Gebruik van interne communicatiemiddelen in de organisatie af te stemmen op verhouding van mannen en vrouwen en het beschikken over een eigen computer; - Rekening te houden met verschillen in attitude, voorkeur en effecten tussen organisaties. Het is erg belangrijk om altijd te de voorkeuren en kenmerken van organisaties te onderzoeken voordat er advies kan worden gegeven over communicatiemiddelen; - Altijd te benadrukken dat papieren en digitale communicatiemiddelen aanvullende eigenschappen hebben; - Belangrijke informatie te verspreiden op papier. Er zijn wat betreft voorkeur echter verschillen gevonden tussen leeftijdscategorieën; - Het laatste organisatienieuws en informatie van het management te plaatsen op intranet. Aanvullende informatie kan het beste worden geplaatst in papieren communicatiemiddelen. - De artikelen zo kort mogelijk te houden in alle communicatiemiddelen; - Meer aandacht te besteden aan een aantrekkelijke en moderne opmaak van papieren communicatiemiddelen dan bij digitale middelen; - Informatie in digitale middelen zo kort mogelijk na een gebeurtenis of een ontwikkeling te publiceren. Frequent updaten is hierbij dus belangrijk; - De meeste nadruk te leggen op intranet in organisaties door in elk ander middel naar het intranet te verwijzen; - Informatie zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van werknemers, omdat dit de leesfrequentie vergroot. Een hogere leesfrequentie zorgt voor meer betrokkenheid bij de organisatie en kan resulteren in meer gemotiveerde werknemers; - Rekening te houden met de invloed van collega's op de eigen mening. Daarom is het belangrijk dat organisaties goed onderzoeken hoe werknemers over de organisatie denken en proberen een positief imago te houden; - Vooral voor kantoormedewerkers en uitvoerenden meer mogelijkheden te creëren om hun mening te geven; - De familie bij de organisatie te betrekken door het gebruik van papieren communicatiemiddelen. Papieren communicatiemiddelen, vooral personeelsbladen, zijn ook geschikt om meer verbondenheid te creëren tussen werknemers en de organisatie, omdat deze middelen meer geschikt zijn om zoveel mogelijk werknemers te bereiken dan digitale middelen. Zoals eerder is gesteld, kunnen goed geïnformeerde werknemers meer gemotiveerd raken om hun werk te doen en kunnen ze beter betrokken raken bij de organisatie. Motivatie De aanbevelingen hierboven zijn gedaan omdat het onderzoek uitwees dat het belangrijk is dat organisaties de communicatiebehoeften van hun werknemers onderzoeken en vervolgens ook hun interne communicatie hierop aanpassen. Hoewel de resultaten niet helemaal zeker zijn, kan worden aangenomen dat interne communicatie die is aangepast op de behoeften van de werknemers ervoor kan zorgen dat zij meer gemotiveerd raken. Dit kan een betere kwaliteit van het werk tot gevolg hebben. Natuurlijk kunnen de resultaten verschillen in organisaties. Andere factoren, die niet zijn meegenomen in het onderzoek, zouden invloed kunnen hebben op verschillen in effecten van interne communicatiemiddelen tussen organisaties. De relatie van deze onbekende factoren met de factoren die hier zijn onderzocht, zijn onduidelijk. In dit onderzoek zijn ten minste twee factoren naar voren gekomen waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men een keuze wil maken tussen digitale en papieren communicatiemiddelen. Consequenties - Het is niet mogelijk om de effecten van de communicatiemiddelen helemaal te sturen. Sociale invloed kan bijvoorbeeld moeilijk worden gestuurd, maar heeft wel een effect op het gevoel van eenheid dat men ervaart met een organisatie. Ook kan men werknemers niet dwingen meer reacties te geven op artikelen in interne communicatiemiddelen, maar kan dit gedrag slechts worden gestimuleerd. De uiteindelijke uitkomst is nog steeds onzeker. - De aanbevelingen die worden gedaan aan de hand van dit onderzoek zijn niet gebaseerd op een representatieve weergave van Nederlandse organisaties. Daarom kunnen ze ook niet zonder meer worden toegepast en zijn verschillen tussen organisaties onderling waarschijnlijk. De aanbevelingen dienen te worden gebruikt als algemene richtlijnen voor het geven van communicatieadvies.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Tigges
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57399
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page