University of Twente Student Theses

Login

Scenario's en visualisaties in brainstorming

Mashoed, V. (2006) Scenario's en visualisaties in brainstorming.

[img] PDF
909kB
Abstract:Op 24 november 2005 heeft de T-Xchange Cell op de campus van de Universiteit Twente haar deuren geopend. Het doel van de T-Xchange is het ondersteunen en versnellen van innovatie- en ontwerpprocessen. Het motto van de T-XChange luidt: "engineering innovation". De cell doet dienst als facilitair centrum war bedrijven en kennisinstellingen elkaar kunnen ontmoeten om kennis te bundelen, vergelijken en uit te wisselen, waarbij de T-Xchange zorgt voor de ondersteuning van deze kennisuitwisseling. Naar aanleiding van de opzet en realisatie van de T-Xchange cell zijn enkele vraagstukken naar voren gekomen met betrekking tot de organisatie en praktische invulling van het project en proces. Dit onderzoek richt zich op het gebruik van scenario's ter ondersteuning van het brainstormproces. Hierbij wordt de aandacht gericht op de invloed van scenario's en de invloed van visualisatie van scenario's op de productiviteit (uitkomst) van het brainstormproces. Het literatuuronderzoek dat vooraf aan het praktische onderzoek is uitgevoerd, richt zich op het brainstormproces, creativiteit, het gebruik van scenario's en visualisaties. Aan de hand van de literatuur zijn hypotheses geformuleerd met betrekking tot het gebruik van scenario's en visualisaties in het brainstormproces. Op basis van de theorie wordt verwacht dat het gebruik van scenario's en gevisualiseerde scenario's leidt tot een grotere productiviteit dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van (gevisualiseerde) scenario's. De hypotheses zijn getoetst in een praktisch onderzoek, waarbij verschillende brainstormsessies zijn uitgevoerd. Er is gekeken naar de productiviteit bij het brainstormen in verschillende condities: zonder scenario, met scenario in tekstuele vorm en met gevisualiseerd scenario. Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van scenario's (tekstueel en visueel) leidt tot een grotere productie van ideeën. Deze iedereen worden echter minder origineel bevonden dan de ideeën die geproduceerd worden bij brainstormsessies waarbij geen scenario wordt gebruikt. Daarnaast worden de ideeën die gegenereerd worden tijdens brainstormsessies waarbij gebruik wordt gemaakt van scenario's, zowel tekstueel als visueel, relevanter bevonden met betrekking tot de probleemsituatie. Tevens word deze ideeën als praktischer uitvoerbaar bevonden dan de ideeën die zijn geproduceerd in een brainstormsessie zonder scenario.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
T-Xchange
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57400
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page