University of Twente Student Theses

Login

Het corporate imago van PCM Uitgevers

Wolswinkel, H. (2006) Het corporate imago van PCM Uitgevers.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het uitgeversconcern PCM Uitgevers is een onderzoekstraject gestart om meer inzicht te verkrijgen in zijn corporate identiteit en corporate imago, zodat effectief beleid ontworpen kan worden om beide concepten te kunnen beïnvloeden. In dat kader heeft dit afstudeeronderzoek in kaart gebracht wat het corporate imagoprofiel van PCM Uitgevers is onder drie groepen corporate stakeholders: mediabureaus, journalisten en financiële experts. Het onderzoek richtte zich daarbij op het identificeren van de knelpunten in het imago en het doen van aanbevelingen voor mogelijke oplossingsrichtingen. Aanbevolen wordt - PCM Uitgevers te herpositioneren, zodat voor externe doelgroepen zichtbaar wordt dat PCM verandert van een klassiek kranten- en boekenbedrijf in een modern mediaconcern; - percepties over de toekomst te beïnvloeden door daadkracht en visie een grotere rol te laten spelen in communicatie-uitingen, pro-actief te communiceren over nieuwe plannen en succesvolle nieuwe producten nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen; - de verschillende groepen corporate stakeholders afzonderlijk te bedienen naar hun informatiebehoeften; - richting mediabureaus een toegankelijkere houding aan te nemen, waarin meer nadruk ligt op klantvriendelijkheid; - richting journalisten een nieuwe balans te vinden tussen openheid versus terughoudendheid; - richting financiële experts de nieuwe strategische visie pro-actief uit te dragen; - het gebrek aan flexibiliteit binnen PCM organisatiekundig aan te pakken. Motivatie Door middel van inhoudsanalyse en focusgroepen zijn voor PCM relevante imagoattributen opgespoord. Vervolgens is een vragenlijst met de attributen voorgelegd aan drie groepen corporate stakeholders: mediabureaus, journalisten en financiële experts. Dat resulteerde voor elke groep in een feitelijk en een marktideaal imagoprofiel. Vergelijking van beide profielen toonde de imagoknelpunten aan. Globaal onderscheiden alle onderzochte corporate stakeholders zowel een sterk positieve als een sterk negatieve component in het corporate imago. De positieve component betreft het vakmanschap waarmee PCM zijn journalistieke producten vervaardigd. De negatieve component behelst het gebrek aan flexibiliteit bij het concern, wat zichtbaar wordt in een hoge mate van bureaucratie en logheid. Naast deze overeenkomende percepties, is er tevens sprake van stakeholdersgebonden percepties: - Mediabureaus zijn van mening dat PCM te onnauwkeurig is. Daarnaast gaat PCM met nieuwe ontwikkelingen niet creatief genoeg om en is het richting mediabureaus te weinig toegankelijk. - Journalisten, die een meer uitgesproken mening hebben dan andere corporate stakeholders, zien PCM als een invloedrijke en opinievormende speler. De publieke functie van PCM wordt hoog gewaardeerd. Anderzijds vinden journalisten PCM erg defensief en gefragmenteerd. Tevens ontbreekt het PCM aan transparantie en toegankelijkheid, zo luidt het oordeel van journalisten. - Financiële experts percipiëren PCM als besluiteloos en defensief . Hoewel ook financiële experts de publieke functie van PCM hoog waarderen, zijn zij van mening dat een sterkere focus op marktgerichtheid, ondernemerschap en transparantie noodzakelijk is.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
PCM uitgevers
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57405
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page