University of Twente Student Theses

Login

Wat bepaalt of internetters online dokteren? : toepassing van de Uses en Gratifications-benadering vanuit een sociaal-cognitief perspectief op internetgebruik voor gezondheidsdoeleinden

Zuure, F.R. (2006) Wat bepaalt of internetters online dokteren? : toepassing van de Uses en Gratifications-benadering vanuit een sociaal-cognitief perspectief op internetgebruik voor gezondheidsdoeleinden.

[img] PDF
538kB
Abstract:Het aanbod van gezondheidsgerelateerde informatie en toepassingen op internet neemt toe en diverse potentiële gezondheidsvoordelen voor gebruikers komen naar voren. Hiernaast blijkt dat steeds meer mensen het internet gebruiken voor gezondheidsdoeleinden (e-health). Dit onderzoek heeft als doel de factoren bloot te leggen die bepalend zijn voor het gebruik van e-health door internetgebruikers. Op basis van de Uses en Gratifications- benadering vanuit een sociaal-cognitief perspectief zijn met een online vragenlijst (N=333), naast algemeen internetgebruik, drie vormen van e-health onderzocht: (1) online contact met andere internetgebruikers over gezondheid of ziekte, (2) de intentie tot communicatie met de huisarts per e-mail en (3) het zoeken naar online gezondheidsinformatie. Factoren die tijdens het literatuuronderzoek werden onderscheiden als zijnde mogelijk gerelateerd aan e-healthgebruik zijn: demografische en persoonsgerelateerde kenmerken, uitkomstverwachtingen, internetattitude, gebrekkige zelfregulering, gewoontegedrag, ervaring, sociale omgevingsfactoren en internet en e-health 'self-efficacy'. Van de respondenten gebruikt 45% het internet voor communicatie met andere internetters over gezondheid of ziekte; 89% gebruikt het internet voor het zoeken naar gezondheidsinformatie. Ook het animo voor communicatie met de huisarts per e-mail blijkt groot. Uit multivariate regressieanalyses komt naar voren dat gebruikers van internet voor communicatie met anderen over gezondheid of ziekte hogere 'social/status'-uitkomstverwachtingen en meer ervaring hebben met het zoeken naar online gezondheidsinformatie dan non-gebruikers. Hogere internet en e-health 'self-efficacy'-scores, sterker gewoontegedrag en hogere 'monetary'-uitkomstverwachtingen zijn significant gerelateerd aan een grotere intentie tot communicatie met de huisarts per e-mail. De vorm van e-health die betrekking heeft op het zoeken naar gezondheidsinformatie kon niet in multivariate analyses worden onderzocht, maar univariate analyses suggereren associaties met demografische en persoonsgerelateerde kenmerken, gebrekkige zelfregulering, 'novel sensory'-, 'social/status'- en 'self reactive'- uitkomstverwachtingen, internetattitude, e-healthervaring en sociale omgevingsfactoren. Met betrekking tot algemeen internetgebruik komt naar voren dat een lager opleidingsniveau, meer internetervaring, grotere gebrekkige zelfregulering, hogere 'social/status'- uitkomstverwachtingen en een hogere internetattitude significant gerelateerd zijn aan hoger internetgebruik. Naast de vraag welke factoren bepalend zijn voor het gebruik van e-health door internetters is met dit onderzoek ook de toepasbaarheid van een model, gewoonlijk gebruikt voor de verklaring van algemeen media- en internetgebruik, voor onderzoek naar gezondheidsgerelateerd internetgebruik onderzocht. Hieruit komt naar voren dat het gebruik van de Uses en Gratifications-benadering vanuit een sociaal- cognitief persperctief bij onderzoek naar internet en gezondheid goed standhoudt en tevens interessante aanknopingspunten biedt voor vervolgonderzoek, zoals de nadere bestudering van 'social/status'-uitkomstverwachtingen. Deze verwachtingen blijken een interessante rol te spelen bij gebruik van e-health.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57407
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page