University of Twente Student Theses

Login

Flexibilisering van basisonderwijs met een ELO : een implementatieplan van Elektronische Leeromgevingen in het basisonderwijs

Leur, Erik van (2006) Flexibilisering van basisonderwijs met een ELO : een implementatieplan van Elektronische Leeromgevingen in het basisonderwijs.

[img] PDF
1MB
Abstract:Leren gebeurt steeds zelfstandiger en meer op maat. Deze veranderingen in leren worden steeds beter merkbaar in het basisonderwijs. Van scholen wordt verwacht dat ze een onderwijs aanbod op maat bieden. Een andere verandering is dat leerlingen steeds meer keuzes en verantwoordelijkheden krijgen in het leerproces dat ze volgen. Al deze veranderingen beogen een flexibilisering van het onderwijs. Om het onderwijs flexibeler te maken kan gebruik gemaakt worden van een Elektronische Leeromgeving (ELO). Het doel van deze scriptie komt voort uit een vraag van het bestuur van de openbare en Nutsscholen (ATO) en stichting Digidact, beide uit 's-Hertogenbosch. De vraag die aan deze scriptie ten grondslag ligt is: Hoe kan een implementatieplan voor flexibel leren met behulp van een Elektronische Leeromgeving worden ontworpen, zodat voor docenten van basisscholen direct zichtbaar is hoe zij een ELO kunnen vullen en structureren zodat deze aansluit bij de visie, wensen en mogelijkheden van de school? Om effectief gebruik te kunnen maken van een ELO is een ontwerp gemaakt voor een opbouw die goed te gebruiken is in het basisonderwijs. Deze structurering is voortgekomen uit literatuur-en veldonderzoek. Vanuit de hieruit voortgekomen aandachtspunten is het prototype ontwikkeld. Dit prototype is getest en geëvalueerd door leerkrachten. De gestandaardiseerde opbouw van de ELO is uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het implementatieplan. Het implementatieplan dat hieruit voort is gekomen, is geëvalueerd met directeuren van basisscholen en een stichting die het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) op scholen ondersteund (Digidact). De evaluaties van het prototype laten zien dat het goed is om het gebruik van nieuwe media te standaardiseren. Naast deze standaardisering is het belangrijk dat gebruikers leren hoe ze er mee moeten werken en waarom dat op die manier moet. Het implementatieplan beschrijft welke factoren overdacht moeten worden bij de implementatie van nieuwe technologieën. Naast deze factoren is beschreven welke actoren betrokken moeten worden. De evaluatie van het implementatieplan laat zien dat gebruikers het implementatieplan als een bruikbaar plan zien. Verder worden op het eind van de scriptie aanbevelingen gedaan met betrekking tot aandachtspunten en verder onderzoek naar ELO's in het basisonderwijs.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57465
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page