University of Twente Student Theses

Login

Systematiek in het ontwerpproces : een onderzoek naar de mate van systematisch werken door aannemers in de asfaltwegenbouwsector

Boersma, J. (2006) Systematiek in het ontwerpproces : een onderzoek naar de mate van systematisch werken door aannemers in de asfaltwegenbouwsector.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van de Universiteit Twente is er onderzoek gedaan naar de systematiek in het ontwerpproces van de aannemer binnen de asfaltwegenbouwsector in Nederland bij geïntegreerde contractvormen. De aanleiding voor dit onderzoek is de verschuiving in de contractvormen die opdrachtgevers kiezen. Steeds vaker kiezen opdrachtgevers binnen de wegenbouwsector voor een geïntegreerde contractvorm met een functionele vraagspecificatie in plaats van een traditionele contractvorm met een RAW-bestek. Bij een geïntegreerde contractvorm is de aannemer niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering, maar tevens voor een aantal ontwerptaken. Deze ontwerptaken waren bij een traditionele contractvorm de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Door de integratie van ontwerptaken in het contract, vergt dit een andere benaderingswijze van de aannemer. De aannemer voert niet alleen meer uit, maar maakt ook zelf het ontwerp en wordt in de uitvoeringsfase geconfronteerd met zijn eigen ontwerp. Daarbij zijn de kosten ten gevolge van ontwerpfouten voor eigen rekening en is het claimen van meerwerk uitgesloten. Er komt dus meer nadruk te liggen op het ontwerp en het optimaliseren hiervan. Tevens speelt mee dat de aannemer in een eerder stadium de inschrijfprijs moet bepalen, terwijl de taken en projectrisico's zijn toegenomen. Om de risico's goed in te schatten en een scherpe inschrijfprijs voor het project te calculeren wordt het systematisch doorlopen van het ontwerpproces steeds belangrijker. Ondanks de snelle opkomst van geïntegreerde contractvormen binnen de wegenbouwsector, zijn deze contractvormen voor de meeste aannemers niet meer nieuw. Er is inmiddels al een aantal jaren ervaring opgedaan met het werken met deze contractvormen. De vraag is hoe systematisch het ontwerpproces van de aannemers inmiddels is en van welke factoren dit afhangt. De doelstellingen van het onderzoek zijn dan ook: "inzicht te krijgen in de mate waarin er systematisch wordt gewerkt door aannemers binnen de asfaltwegenbouwsector bij het doorlopen van het ontwerpproces en het bepalen van de factoren die hierop van invloed zijn".
Item Type:Essay (Master)
Clients:
KOAC-NPC
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57468
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page