University of Twente Student Theses

Login

Op tijd voorbereid : een onderzoek naar het gebruik van e-learning bij genotmiddelenpreventie voor het basisonderwijs

Huurne, E.D. ter (2006) Op tijd voorbereid : een onderzoek naar het gebruik van e-learning bij genotmiddelenpreventie voor het basisonderwijs.

[img] PDF
4MB
Abstract:Vroegtijdig starten met genotmiddelenpreventie is belangrijk omdat de Nederlandse jeugd steeds vaker op jonge leeftijd teveel alcohol drinkt. Ook rookt een kwart van de rokende jongeren al voor het 13e jaar de eerste sigaret. Het huidige preventieaanbod voor basisschoolleerlingen is echter beperkt en veelal zijn effecten onduidelijk. Tevens wordt in preventieprogramma's vrijwel geen gebruik gemaakt van het internet en de methodiek e-learning. Dit is opvallend aangezien veel jongeren internet gebruiken, de voordelen van e-learning steeds beter bekend worden en een toenemend gebruik van ICT en multimedia in scholen één van de prioriteiten is van het Europese onderwijsbeleid. TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg is één van de uitvoerende organisaties, die de afgelopen jaren op diverse basisscholen gastlessen over roken en alcohol heeft gegeven. Aangezien dit een dure en arbeidsintensieve methode is, hebben zij het project 'Op tijd voorbereid' ontwikkeld. Dit project bestaat uit een e-learnprogramma, groepsopdrachten en een ouderavond. In het e-learnprogramma wordt met behulp van filmpjes, spelletjes en quizzen getracht kennis over te dragen en determinanten als attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit te beïnvloeden. Naast het grote bereik, de relatief lage kosten, interactiviteit en aantrekkelijke presentatiemogelijkheden, heeft het e-learnprogramma als voordeel dat docenten feedback krijgen uit het programma over gedrag en cognities in eigen klas en hierop kunnen inspelen in de les. Doel In het huidige onderzoek is het e-learnprogramma op proces en effect geëvalueerd onder leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Tevens is de waardering voor en effectiviteit van de bestaande gastlessen onderzocht, zodat verschillen tussen de gastlessen en het e-learnprogramma duidelijk worden. Methode In een quasi-experiment heeft een voor- en nameting plaatsgevonden onder 700 leerlingen afkomstig van 30 basisscholen, die verdeeld zijn over drie groepen: (1) e-learnprogramma, (2) gastlessen en (3) controlegroep (geen interventie). Tevens heeft een deel van de leerlingen uit de e-learngroep een procesevaluatie ingevuld. Resultaten Het belang van voorlichting op jonge leeftijd wordt door de voormeting onderschreven: 13 procent van de respondenten heeft al ooit gerookt en 84 procent heeft al wel eens alcohol gedronken. Het percentage ooit-rokers komt overeen met landelijke resultaten. Het alcoholgebruik onder de respondenten uit het huidige onderzoek is daarentegen zorgwekkend. Het e-learnprogramma wordt door de leerlingen leuk, interessant en makkelijk gevonden en krijgt een 7.6 als rapportcijfer. Tevens leidt het programma tot een significante toename in kennis over roken en alcohol. Het programma heeft geen positieve effecten op het rook- en drinkgedrag en de determinanten intentie, willingness, attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit en prototypes tot gevolg. Conclusie Het onderzoek heeft geleid tot diverse concrete aanbevelingen ten aanzien van de inhoud en vormgeving van het e-learnprogramma en de implementatie en het gebruik van het project 'Op tijd voorbereid'. Wanneer het programma verbeterd wordt met behulp van deze aanbevelingen en alle onderdelen van het project verder ontwikkeld en toegepast worden, is het aannemelijk dat het project in de toekomst niet alleen positief gewaardeerd wordt en effecten op kennis laat zien, maar dat ook effecten op gedrag en determinanten het gevolg zullen zijn. Het project 'Op tijd voorbereid' kan dan een goed alternatief vormen voor de gastlessen
Item Type:Essay (Master)
Clients:
TACTUS
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57614
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page