University of Twente Student Theses

Login

De mogelijkheden van ICT in het effectiever en efficiënter functioneren van de diabetesketen

Linthorst, Henk-Jan (2006) De mogelijkheden van ICT in het effectiever en efficiënter functioneren van de diabetesketen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Diabetes mellitus type 2 is een chronische aandoening met een snel groeiend aantal patiënten. Deze groei ontstaat voornamelijk vanwege de vergrijzing en een grote toename van zwaarlijvigheid. Overgewicht is een belangrijke oorzaak van diabetes type 2 en zorgt er mede voor dat dit type diabetes op steeds jongere leeftijd voorkomt. Voor de behandeling van diabetes type 2 bestaan duidelijke richtlijnen. Toch ontvangt circa een derde van de patiënten zorg van onvoldoende kwaliteit. Daarnaast ontbreekt op het moment een goed inzicht in de kosten van diabeteszorg. Met de huidige manier van financiering is de stijging van het aantal patiënten lastig op te vangen. Daarom heeft het ministerie van VWS de diabeteszorg laten onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat multidisciplinaire zorgteams in de eerstelijn een goede oplossing zijn voor de verbetering van diabeteszorg. Daarnaast is een keten-diagnosebehandecombinatie (keten-dbc) voor diabetes vastgesteld. Dit houdt in dat een team van zorgverleners een vaste gezamenlijke vergoeding per diabetespatiënt per jaar krijgt. Dit bedrag moet uit onderhandeling met zorgverleners tot stand komen, wat naar verwachting marktwerking en efficiëntere diabeteszorg tot gevolg zal hebben. Het zorgteam rapporteert jaarlijks over de geleverde zorg, wat als basis voor de onderhandelingen dient en waarmee verzekeraars kunnen zien of aan de gestelde eisen voldaan wordt. De bij de behandeling van diabetes betrokken zorgverleners zullen met de invoer van het keten-dbc concept hechter moeten samenwerken. Hierbij is ondermeer ICT ondersteuning gewenst. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van ICT in diabeteszorg bekeken, uitgaande van zorg volgens het net genoemde keten-dbc concept. Hoofdvraag hierbij was: "Wat kan ICT betekenen in het effectiever en efficiënter laten functioneren van de diabetesketen?". Deze vraag is door middel van vier onderzoeksstappen beantwoord. Allereerst is bekeken hoe de diabeteszorg georganiseerd is, wie de stakeholders zijn en hoe zorg volgens een keten-dbc in elkaar steekt. Vervolgens is theorie op het gebied van ketenintegratie en ICT in de zorg bekeken. Uit deze twee stappen is een ideale situatie voor de diabeteszorg op ICT gebied samengesteld. Als laatste is gekeken welke ICT er al in de praktijk gebruikt wordt en hoe de ideale situatie en de praktijk zich tot elkaar verhouden
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Topicus Zorg
Faculty:EEMCS: Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Subject:54 computer science
Programme:Business Information Technology MSc (60025)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57617
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page