University of Twente Student Theses

Login

Leefbare wijken door doeltreffende samenwerking

Schijndel, H.M. van (2006) Leefbare wijken door doeltreffende samenwerking.

[img] PDF
926kB
Abstract:Talis is één van de grotere woningverhuurders van Gelderland. Ze hebben een maatschappelijke missie, die erop gericht is om consumenten met een kwetsbare positie op de woningmarkt van goede en betaalbare woonruimte te voorzien. Woningcorporaties begeven zich meer en meer op het terrein van ‘leefbaarheid’. Het belang van leefbaarheid in buurt en woning neemt toe. Zo bepaalt de tevredenheid van de klant over woonklimaat en sociaal klimaat in toenemende mate de waarde en verhuurbaarheid van een woning. Dit geldt niet alleen voor Talis, maar voor woningcorporaties in het hele land (www.aedes.nl). In het kader van leefbaarheid werkt Talis samen met meerdere partners. Te denken valt aan samenwerking met gemeenten en gemeentelijke diensten - zoals (milieu)politie - welzijnsorganisaties, bewonerscommissies en andere corporaties. Talis heeft met verschillende partijen een groot aantal projecten op het terrein ‘leefbaarheid’ in uitvoering. Talis wilde weten welke variabelen de doeltreffendheid van samenwerking, op het gebied van leefbaarheid, tussen Talis en die verschillende stakeholders bepalen. Op basis van een literatuurstudie en open interviews met betrokken actoren, is een model ontwikkeld met aandachtsgebieden en daarbij horende variabelen voor doeltreffende samenwerking op het gebied van leefbaarheid. Hierbij zijn negen aandachtsgebieden en steeds vijf bijbehorende variabelen onderscheiden. De aandachtsgebieden zijn vertrouwen, betrokkenheid, belangen, persoons- en organisatiekenmerken, referentiekaders voor normen en waarden, risico's, afhankelijkheid, controle en afstemming. Ook zijn er vier soorten informatie onderscheiden, die ook bij kunnen dragen aan de doeltreffendheid van samenwerking. Het model biedt een theoretisch overzicht van variabelen die, volgens de betrokken actoren, invloed hebben op de doeltreffendheid van samenwerking op het gebied van leefbaarheid. Er lijkt een wederzijds verband te bestaan tussen vertrouwen en betrokkenheid en tussen vertrouwen en afstemming. Belangen zouden invloed hebben op betrokkenheid. De respondenten vonden vertrouwen het belangrijkste aandachtsgebied, daarna volgden betrokkenheid en afstemming en tenslotte belangen. De variabelen uit het model zijn omgezet naar kwalitatieve vragen. Deze open vragenlijst kan toegepast worden op verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van leefbaarheid en de resultaten laten zien hoe doeltreffend er wordt samengewerkt en wat de knelpunten zijn.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Talis woondiensten
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57628
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page