University of Twente Student Theses

Login

"Kennen en gekend worden" : een onderzoek naar de identiteit en reputatie van een gebiedsgebonden politieorganisatie

Meijering, J.V. (2007) "Kennen en gekend worden" : een onderzoek naar de identiteit en reputatie van een gebiedsgebonden politieorganisatie.

[img] PDF
6MB
Abstract:De Politie Flevoland is één van de 25 Nederlandse regiokorpsen. Als gebiedsgebonden politieorganisatie is de Politie Urk, een politieteam bestaande uit één politiechef en zes wijkagenten, verantwoordelijk voor de totale basispolitiezorg in de gemeente Urk. Uit de resultaten van de Politiemonitor Bevolking, een enquête die ieder jaar onder een representatief deel van de bevolking in alle politieregio's wordt afgenomen, blijkt dat de Urker bevolking erg tevreden is met hun politie. De Politie Flevoland wil daarom weten wat de reputatie is van de Politie Urk bij de Urker bevolking en welke factoren hierop van invloed zijn. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed kunnen zijn op de reputatie van een gebiedsgebonden politieorganisatie bij de lokale bevolking. Uit onderzoeksliteratuur blijkt onder andere dat de identiteit van een organisatie in belangrijke mate bijdraagt aan de wijze waarop de organisatie gezien wordt door haar externe stakeholders. Dit geldt zeker voor service-organisaties zoals de politie, waar werknemers (agenten) regelmatig in contact komen met klanten (burgers). Uit onderzoek naar de beeldvorming van burgers over de politie blijkt bovendien dat bepaalde demografische variabelen en organisatorische prestaties van invloed zijn op de reputatie van een gebiedsgebonden politieorganisatie. In dit onderzoek zijn drie methodes gebruikt om de antwoorden op de onderzoeksvragen te vinden. Ten eerste zijn er explorerende interviews afgenomen bij alle vaste medewerkers van de Politie Urk om inzicht te krijgen in de identiteit van de Politie Urk en haar reputatie bij de Urker bevolking. Vervolgens heeft er een expertoverleg plaatsgevonden waarbij alle vaste medewerkers van de Politie Urk met elkaar acht eigenschappen hebben geselecteerd die de identiteit van hun eigen organisatie bepalen. Op basis van de resultaten van de interviews en het expertoverleg is een enquête opgesteld. Deze enquête is aan een pretest onderworpen en vervolgens naar 1000 willekeurige woonadressen op Urk gestuurd. Uiteindelijk hebben 163 respondenten een enquête ingevuld en teruggestuurd. De identiteit van de Politie Urk bestaat volgens de eigen vaste medewerkers uit de volgende acht eigenschappen: integer, betrokken, resultaatgericht, gemotiveerd, bekend, aanspreekbaar, veelzijdig, en teamgeest. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat vijf eigenschappen (integer, betrokken, resultaatgericht, bekend, en aanspreekbaar) terug te vinden zijn in het beeld dat de Urker bevolking van de Politie Urk heeft. De Politie Urk krijgt van de Urker bevolking gemiddeld een rapportcijfer 6,8. Bovendien wordt de Politie Urk door de Urker bevolking op vrijwel alle eigenschappen positief beoordeeld. Alleen de persoonlijke bekendheid van de wijkagenten blijkt beperkt te zijn. De vijf eigenschappen vertonen wel allemaal een positieve samenhang met het rapportcijfer dat de Politie Urk van de Urker bevolking krijgt. Van alle demografische variabelen blijkt alleen het oordeel van burgers over het laatste contact met de politie positief samen te hangen met het rapportcijfer van de Politie Urk. Het subjectieve veiligheidsgevoel van burgers, één van de belangrijkste organisatorische prestaties van de politie, vertoont eveneens een positieve samenhang met het rapportcijfer. Hoe veiliger een persoon op Urk zich voelt, hoe hoger het rapportcijfer van de Politie Urk. Uiteindelijk verklaren drie variabelen, het oordeel over het laatste contact met de politie en de eigenschappen 'betrokken' en 'resultaatgericht', samen 67% van de variantie in het rapportcijfer van de Politie Urk. Uit de resultaten van dit onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat de identiteit van een gebiedsgebonden politieorganisatie, zoals de Politie Urk, inderdaad in belangrijke mate bijdraagt aan haar reputatie bij de lokale bevolking. Voor de Politie Urk geldt dit vooral voor de eigenschappen 'betrokken' en 'resultaatgericht'. Het oordeel van burgers over het laatste politiecontact is eveneens belangrijk voor de reputatie van een gebiedsgebonden politieorganisatie. Politiemedewerkers moeten beseffen dat zij bijvoorbeeld met hun gedrag op straat de reputatie van de politie in de buurt kunnen maken en breken. De resultaten van dit onderzoek zijn niet eenvoudig te generaliseren naar andere gebiedsgebonden politieorganisaties in Nederland. Toch komen een aantal interessante resultaten overeen met de onderzoeksliteratuur. Dit onderzoek pleit in ieder geval voor een gebiedsgebonden politieorganisatie die in de communicatie met burgers laat zien dat ze zowel resultaatgericht als ook betrokken is bij de burgers van de lokale gemeenschap. Als het gaat om de reputatie van een gebiedsgebonden politieorganisatie, heeft de politie dus ook een sociaal gezicht richting de bevolking nodig.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Politie Flevoland, district Noord
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57690
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page