University of Twente Student Theses

Login

Persoonlijk bekeken : een exploratief onderzoek naar de keuze van personen bij producten door consumenten ten behoeve van visuele reclame uitingen

Enter, Evelien (2007) Persoonlijk bekeken : een exploratief onderzoek naar de keuze van personen bij producten door consumenten ten behoeve van visuele reclame uitingen.

[img] PDF
968kB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op personen in reclames. Omdat consumenten dagelijks overspoeld worden met reclame-uitingen via bijvoorbeeld televisie, billboards en tijdschriften leren zij ook dagelijks nieuwe mensen kennen. Maar wat beweegt een bedrijf voor die speciale of specifieke persoonlijkheid te kiezen in hun reclames om de gewenste doelen te bereiken? Wat is een goede keuze? Het VisCap model (Rossiter & Percy, 1998) beschrijft de karakteristieken die een persoon moet hebben om bepaalde communicatiedoelen te bereiken. Met dit model als achtergrond, het gebruik van portretfoto's en foto's van producten [de photosort methode] is in dit onderzoek onderzocht of consumenten in staat zijn deze foto's aan elkaar te koppelen en op welke gronden ze dat doen. Vervolgens is er beeldanalyse verricht om deze keuzes te kunnen verklaren. Hierdoor is het mogelijk om bedrijven een indicatie te bieden om hun keuze te vergemakkelijken wat betreft de juiste persoonlijkheid voor hun visuele reclame uitingen. In dit onderzoek staan dan ook drie onderzoeksvragen centraal: 1. Kunnen er aan specifieke producten en/of product- categorieën portretten gekoppeld worden ten behoeve van één of meerdere communicatiedoelen uit het VisCap model (Rossiter & Percy, 1998)? 2. Welke uiterlijke kenmerken van een persoon zijn bepalend voor de keuze van deze persoon bij een bepaald product en/of bepaalde productcategorie? 3. Welke verklaringen kunnen er door toepassing van beeldanalyse worden gegeven voor deze keuzes? Omdat er op dit gebied nog weinig onderzoek is gedaan, is dit onderzoek zeer exploratief van aard. Geconcludeerd kan worden dat de respondenten in staat bleken om een aantal specifieke portretten te koppelen aan specifieke producten. Ook zijn er overeenkomsten te zien in de gekozen portretten per productcategorie uit het VisCap model. De respondenten vonden het echter vaak moeilijk aan te geven waarom ze een keuze hadden gemaakt. Vaak beschreven ze het portret in de vorm van een bepaald type, zonder daarbij specifieke kenmerken van het portret aan te kunnen geven. Door het verrichten van beeldanalyse zijn er wel elementen op de portretfoto's aan te wijzen, die de keuzes van de respondenten kunnen op een wetenschappelijke manier kunnen verklaren. Met de uitkomsten en conclusies van dit onderzoek is het mogelijk om voor bedrijven een indicatie te bieden, om de keuze voor een persoonlijkheid in hun reclame-uitingen te vergemakkelijken. Omdat dit onderzoek zeer exploratief van aard is zal dan ook onderzocht moeten worden of de uitkomsten die dit onderzoek laat zien, ook te herkennen zijn in het vervolgonderzoek. Een groter aantal respondenten is dan zeker noodzakelijk, ook om uitspraken te kunnen doen over eventuele verschillen in leeftijdscategorieën en geslacht. Aan de hand hiervan zou dan op een wetenschappelijk onderzoek gebaseerde handleiding gemaakt kunnen worden voor reclamemakers om de juiste persoon te vinden voor hun reclames.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57727
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page