University of Twente Student Theses

Login

Op weg naar een beheerst asfaltverwerkingsproces

Simons, B.J.A.G. (2007) Op weg naar een beheerst asfaltverwerkingsproces.

[img] PDF
3MB
Abstract:De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de Nederlandse GWW-sector verandert door de invoering van nieuwe contractvormen. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van geïntegreerde contracten waaraan ook onderhoud wordt gekoppeld - de DB(F)M-contracten. Met deze nieuwe contractvormen komen meer verantwoordelijkheden en risico's bij marktpartijen te liggen. Deze marktpartijen proberen de risico's te beheersen en richten derhalve steeds meer aandacht op procesbeheersing en verbetering van de kwaliteit. In dit onderzoek is gekeken naar de aspecten kwaliteit en procesbeheersing, en naar de samenhang tussen deze twee. Hoe heeft de aandacht voor kwaliteit zich in de loop der jaren ontwikkeld? Welke procesbeheersingtechnieken worden er onderscheiden?. Uit de literatuur blijkt dat, om een kwalitatief goed product of dienst te leveren, het van belang is dat het proces -dat leidt tot het product of dienst - goed wordt beheerst. De kern van procesbeheersing is terugdringen van de variabiliteit in het proces binnen toegestane toleranties. Om deze variabiliteit in de eindproducten te reduceren is het van belang om de beïnvloedende factoren te achterhalen en die beheersbaar te maken. Hiervoor is gedegen inzicht in het proces van groot belang. In de uitvoeringspraktijk van de wegenbouw speelt de kennis en ervaring van de asfaltploegen een belangrijke rol. Door de ambachtelijke werkwijze is veel van die kennis en ervaring persoonsgebonden en impliciet; Er is relatief weinig expliciet inzicht in de procesparameters van het asfaltverwerkingsproces. Zonder dat inzicht zijn gerichte procesbeheersing en procesverbetering problematisch.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57739
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page