University of Twente Student Theses

Login

Meebeslissen over gezondheidsbeleid op school : evaluatieonderzoek van de schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs

Rutte, M.L. le (2005) Meebeslissen over gezondheidsbeleid op school : evaluatieonderzoek van de schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs. Deze workshop is een onderdeel van de zogenoemde schoolSlag werkwijze. Deze werkwijze gaat uit van de preventievraag van het onderwijs en heeft tot doel om scholen gezonder en veiliger te maken door gezondheidsbeleid te ontwikkelen. De schoolSlag werkwijze bestaat uit een stappenplan, die moet leiden tot de ontwikkeling en implementatie van gezondheidsbeleid op school. De schoolSlag werkwijze is ontstaan op basis van de ideeën van de community benadering. Bij projecten gebaseerd op de community benadering wordt de doelgroep zelf medeverantwoordelijk gemaakt voor het bepalen en behalen van de doelen waardoor het draagvlak groeit en daarmee ook de kans op effect. De schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs is een middel om de doelgroep binnen de schoolSlag werkwijze te laten participeren. Tijdens de workshop discussiëren ouders en schoolpersoneel over een lijst met prioriteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid. Uit deze lijst kiezen zij een aantal prioriteiten die zij graag opgenomen zien worden in het gezondheidsbeleid op hun basisschool. De doelen van de schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs zijn drieledig: - Hulp bij keuze prioriteiten: De workshop helpt basisscholen methodisch een weloverwogen keuze te maken in de prioriteiten op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie en verbetert daarmee de kansen op maatwerk in schoolgezondheidsbeleid. - Inzicht en begrip in behoeftes: Ouders en docenten krijgen inzicht in elkaars wensen en behoeften en hebben de mogelijkheid hierover met elkaar van gedachten te wisselen. - Draagvlak: De betrokkenheid van ouders en docenten bij het gezondheidsbeleid van de basisschool word vergroot. Het draagvlak voor dit beleid wordt zo versterkt. Momenteel is nog weinig wetenschappelijk inzicht in de effectiviteit van projecten die zijn gebaseerd op de community benadering. Iedere context vraagt weer om specifieke kwaliteitscriteria en daardoor is er geen standaard manier voor de evaluatie van de community benadering in projecten beschikbaar. Wel is gebleken dat door gebruik te maken van twee verschillende onderzoeksmethoden, dit een voldoende krachtige manier is om valide en betrouwbare resultaten te verkrijgen. In dit onderzoek is daarom gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethodes. Op basis van literatuur is een evaluatievragenlijst geconstrueerd, welke is uitgedeeld onder 97 workshopdeelnemers. Tevens zijn observaties verricht tijdens vier workshops. Deze observaties hadden als voornaamste doel inzicht te krijgen in het gedrag van de workshopdeelnemers en het verkrijgen van aanwijzingen over knelpunten die zich eventueel tijdens de workshop voordeden. Ook is er onderzoek gedaan naar het materiaal van de workshop, namelijk de prioriteitenlijst. Deze lijst is gebaseerd op het 'Gezonde school model' (GSM). Dit model bestaat uit acht componenten die ieder een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers. Een eerste conceptversie van de prioriteitenlijst is ontwikkeld tot een definitieve prioriteitenlijst met behulp van expertconsultaties en doelgroepconsultaties. Vier inhoudelijk deskundigen uit de basisonderwijs- en gezondheidssector, twee leerlingen, vier ouders en vier leerkrachten zijn geconsulteerd. Uit de evaluatie en observaties kwamen de volgende conclusies naar voren. De schoolSlag prioriteitenworkshop basisonderwijs is een effectieve methode om scholen te ondersteunen bij de keuze in prioriteiten. De ontwikkelde prioriteitenlijst is daarbij een bruikbaar hulpmiddel. Ook blijkt de workshop een geschikte methode om de doelgroep van de community interventie te laten participeren. Door participatie krijgen de workshopdeelnemers inzicht en begrip in de behoeftes van andere betrokkenen en daarnaast wordt door de participatie draagvlak gecreëerd voor het gezondheidsbeleid van de school. De aanbevelingen die worden gedaan betreffen daarom voornamelijk praktische zaken die het verloop van de workshop kunnen bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van aantrekkelijkere prioriteitenkaartjes en een betere tijdsindeling van de workshop. Ook wordt aanbevolen om een vervolg op de workshop te organiseren. Zo wordt de participatiegraad binnen de community interventie vergroot en kunnen de ideeën die de workshopdeelnemers hebben, ingezet worden voor de ontwikkeling en implementatie van het gezondheidsbeleid op school.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57785
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page