University of Twente Student Theses

Login

Op zoek naar helderheid, een aangepast UTAUT model voor digitale radio

Welmers, A.C. (2005) Op zoek naar helderheid, een aangepast UTAUT model voor digitale radio.

[img] PDF
632kB
Abstract:In dit verslag wordt een onderzoek beschreven naar determinanten van de acceptatie en het gebruik van digitale radio in Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van het UTAUT model van Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003), dat in dit onderzoek is aangepast om het meer geschikt te maken om de acceptatie en het gebruik van digitale radio te voorspellen. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd onder 129 bezoekers van de website www.concertzender.nl, deze bezoekers zijn ondervraagd met behulp van een online vragenlijst. Op basis van de literatuur over de aan het UTAUT model ten grondslag liggende gedragsverklarende theorieën en over attitudevorming in het algemeen is een aangepast UTAUT model opgesteld. Dit model verklaart gedragsintenties ten opzichte van consumptieve goederen beter dan het UTAUT model zelf. Op grond van Millar & Tesser (1986) wordt verondersteld dat bij het tot stand komen van gedragsintenties rond consumptieve goederen affectieve factoren een grotere rol spelen dan bij het tot stand komen van gedragsintenties rond instrumentele goederen. Daarom is het construct attitude ten opzichte van het product aan het UTAUT model toegevoegd. Door de toevoeging van dit construct is de verklarende kracht van het model voor het consumptieve goed digitale radio toegenomen. Naast de toevoeging van attitude ten opzichte van het product wordt in dit verslag ook de toevoeging van gepercipieerde kosten beargumenteerd, om beter het perspectief van een individuele consument te benaderen. Uit de analyses is gebleken dat dit construct voor deze groep respondenten geen significante invloed heeft op gedragsintenties en het construct is dan ook uit het aangepaste model verwijderd. De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken luidt dat het UTAUT model van Venkatesh et al. (2003) heel goed geschikt kan worden gemaakt om ook voor consumptieve goederen gedragsintenties te voorspellen. Hiervoor moet wel een attitudeconstruct worden toegevoegd, dit maakt het aangepaste UTAUT model beter geschikt om de acceptatie en het gebruik van digitale radio te voorspellen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Publieke Omroep
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57793
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page