University of Twente Student Theses

Login

Bezoek & bezoekers van www.trimbos.nl

Schlingmann, P. (2005) Bezoek & bezoekers van www.trimbos.nl.

[img] PDF
1MB
Abstract:In het kader van het afstudeerproject aan de Universiteit Twente is in opdracht van het Trimbos-instituut een evaluatieonderzoek verricht naar de website van het instituut (www.trimbos.nl). Centraal staat de vraag wie welke onderdelen van de website (be)zoekt, hoe de website gewaardeerd wordt en welke aspecten samenhangen met het terugkomen van de bezoekers. Hierbij is gebruik gemaakt van het electronic Technology Acceptace Model (e-TAM) van Van der Heijden (2000) met enkele uitbreidingen. Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste beslaat een online enquête die ingevuld is door 375 respondenten. Het tweede gedeelte bestaat uit een analyse van de log-files en tot slot een analyse van de abonnees op de notificatie van nieuwsbulletin per e-mail. Uit het onderzoek is gebleken dat de helft van de bezoekers de website gebruikt voor professionele doeleinden en deze groep de website regelmatig bezoekt. De andere helft van de bezoekers gebruikt de website voor privé- en studiedoeleinden. Bezoekers uit deze laatste twee groepen bezoeken de website minder regelmatig. Van alle onderdelen van de website is de informatie over psychische stoornissen en drugs en verslaving het meest bezocht. Daarnaast is gebleken dat bezoekers vaak naar meerdere soorten informatie op zoek zijn (bijv. drugs in combinatie met psychische stoornissen). Aanbevolen wordt om de informatie uit verschillende onderdelen zoveel mogelijk te laten samenhangen en de website op beide soorten bezoekers te blijven richten. Tevens wordt aanbevolen het huidige onderscheid in 'algemene informatie' en 'informatie voor professionals' aan te passen naar een onderscheid dat beter aansluit bij de bezoekers. De website heeft van de respondenten het rapportcijfer 7.5 gekregen. Ook de waardering voor de afzonderlijke aspecten 'kwaliteit van de informatie', 'nut', 'gebruiksvriendelijkheid' en 'aantrekkelijkheid' is hoog. Van deze aspecten is vooral de kwaliteit van de informatie van belang voor het terugkeren naar de website. Aanbevolen wordt daarom de kwaliteit van de informatie te waarborgen en te verbeteren. Hoewel men overwegend positief is over de verschillende aspecten, levert het onderzoek enkele concrete aanbevelingen voor verbeteringen op waaronder het uitbreiden van de hoeveelheid informatie, het verbeteren van de zoekmachine en het aanbrengen van meer kleuren op de website. Het aangepaste e-TAM model blijkt in hoofdlijnen geldig voor de website en verklaart de intentie om de website te bezoeken voor 32% (door waargenomen nut en kwaliteit van de informatie). Vervolgonderzoek is nodig om duidelijkheid te krigen in de andere beweegredenen van de bezoekers en mogelijke verschillen tussen de groepen bezoekers.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Trimbos-instituut
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57794
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page