University of Twente Student Theses

Login

Zorgsponsoring in / en beeld : een onderzoek naar het corporate imago van Stichting Sutfene en de wensen en eisen van potentiële sponsors van een zorginstelling

Wijk, W.H. van (2005) Zorgsponsoring in / en beeld : een onderzoek naar het corporate imago van Stichting Sutfene en de wensen en eisen van potentiële sponsors van een zorginstelling.

[img] PDF
2MB
Abstract:Om antwoord te geven op de vraag hoe Stichting Sutfene sponsors moet benaderen om een optimaal sponsorresultaat te bewerkstelligen, is een scenario onderzoek onder bedrijven uitgevoerd om hun overwegingen in beeld te brengen met betrekking tot het sponsoren van een zorginstelling. Hiertoe is een groep van potentiële sponsors gedefinieerd en is bekeken wat de rol is van de geografische ligging van een zorginstelling, alsmede het imago en de invulling van de sponsorovereenkomst op de bereidwilligheid om een zorginstelling te sponsoren. Ook is een aantal argumenten om een zorginstelling te sponsoren geanalyseerd. De imagovariabelen van het scenario onderzoek zijn gebaseerd op een onderzoek naar het imago van Sutfene. Dit onderzoek is uitgevoerd middels vragenlijsten die zijn verspreid onder de cliënten en medewerkers van Sutfene. Aan de hand van de data uit dit onderzoek, is een model opgesteld voor het corporate imago van een zorginstelling en is het imago van Sutfene geanalyseerd. Ook omwonenden van Sutfene is gevraagd mee te werken aan het onderzoek, maar vanwege het feit dat veel mensen Sutfene niet goed genoeg kenden of niet mee wilden werken aan het onderzoek, leverde dit te weinig data voor een kwalitatieve analyse op. Sutfene is door de respondenten beoordeeld op hun medewerkers, de zorgverlening en hun faam. Hoewel Sutfene goed beoordeeld wordt, is wel enige ruimte voor verbetering, met name op het gebied van de faciliteiten. Omwonenden kennen Sutfene vaak niet goed of hebben negatieve gevoelens jegens de organisatie vanwege de nieuwbouw. Het scenario onderzoek toont dat imagovariabelen nauwelijks invloed op de bereidwilligheid van bedrijven om een zorginstelling te sponsoren, net als de geografische component. Wel blijken enkele sponsorafspraakvariabelen van invloed te zijn op die bereidwilligheid. Om een optimaal resultaat uit de zoektocht naar sponsorgelden te bewerkstelligen, zal Sutfene zich primair daarop moeten richten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stichting Sutfene
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57806
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page