University of Twente Student Theses

Login

Deelname van Turkse vrouwen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de regio Twente

Jong, E. de (2005) Deelname van Turkse vrouwen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de regio Twente.

[img] PDF
839kB
Abstract:Alhoewel de deelname bij Turkse vrouwen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker lager is dan die van Nederlandse vrouwen en baarmoederhalskanker ook meer voorkomt onder Turkse vrouwen, is er zover bekend nog nier eerder kwantitatief onderzoek gedaan naar de opvattingen (gedragsdeterminanten) van Turkse vrouwen over deelname aan het bevolkingsonderzoek, om zo een ingang te vinden voor manieren om de deelname van die groep vrouwen bij het bevolkingsonderzoek te vergroten. In dit onderzoek is dit wel gedaan. De onderzoeksvraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt gezocht is: Welke gedragsdeterminanten uit de Theorie van Gepland Gedrag spelen een rol bij de deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen met een Turkse etniciteit in de regio Twente. Onderzoek is uitgevoerd onder de Turkse doelgroep van het bevolkingsonderzoek. Respondenten voor het onderzoek zijn geworven via buurthuizen en vervolgens via de sneeuwbalmethode. Er zijn in totaal 539 vragenlijsten uitgezet. Voor het opstellen van de vragenlijst is vooronderzoek uitgevoerd onder Turkse Voorlichtsters Eigen Taal en Cultuur om belangrijke overwegingen bij Turkse vrouwen van deelname te achterhalen. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de Theorie van Gepland Gedrag. Vragen werden gesteld over onder andere achtergrondkenmerken, kennis, moreel plichtgevoel, attitude, subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. De vragenlijst was beschikbaar in zowel het Nederlands als het Turks. De afname was schriftelijk. De respons was 37%. 183 vragenlijsten konden gebruikt worden voor de analyses. De respondenten waren gemiddeld 42 jaar. 64% van de respondenten had geen opleiding of had het lager onderwijs als hoogst genoten opleiding voltooid. 75% had een onvoldoende of matige beheersing van de Nederlandse taal. Er was bij alle kennisitems sprake van een tamelijk groot tot een zeer groot kennishiaat. De attitude ten opzichte van het bevolkingsonderzoek was zeer positief. De respondenten waren bij de fatalisme-/preventie-items overwegend positief over deelname aan het bevolkingsonderzoek. Bij emotie-beliefs werd aanmerkelijk lager gescoord. Respondenten voelden zich voor een overgroot deel moreel verplicht tot deelname. De normatieve verwachting was voor alle personen uit de omgeving positief. De subjectieve norm was het hoogst voor de huisarts, gezondheidsvoorlichtster en partner. Vrouwen communiceerden het meest met vriendinnen en de partner over het bevolkingsonderzoek. Ongeveer 30% van de vrouwen vond het moeilijk om de uitnodigingsbrief te begrijpen en om een telefonische afspraak met de huisarts te maken. Ook vonden vrouwen het moeilijk om te onthouden om een afspraak te maken met de huisarts voor een uitstrijkje. Deelnemers en niet-deelnemers verschilden significant van elkaar op de constructen kennis, morele plicht, algemene attitude en waargenomen gedragscontrole. Er zijn weinig verschillen gevonden op de TBP-variabelen. Gedrag en gedragsintentie zijn moeilijk te verklaren aan de hand van het TPB. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn geen betrouwbare meting van wel- en niet-deelname aan het bevolkingsonderzoek, invloed van andere factoren die niet zijn meegenomen in het onderzoek of de beslissing om deel te nemen is niet erg beredeneerd geweest. Verder kan er geconcludeerd worden dat Turkse vrouwen een matig kennisniveau hebben, Turkse vrouwen en hun omgeving overwegend positief zijn ten aanzien van het bevolkings- onderzoek. Uitzondering zijn de verschillende emoties die zij ervaren omtrent deelname. Turkse vrouwen ervaren voor een deel barrieres. Aanbevelingen zijn gedaan in de richting van het verhogen van de kennis en het wegnemen van barrieres voor deelname. Dit kan gedaan worden door middel van voorlichtingsbijeenkomsten of door informatie in de eigen taal.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
GGD Regio Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57810
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page