University of Twente Student Theses

Login

Bouwen aan klanttevredenheid : Verbetering in de Nederlandse bouw door communicatie en kwaliteit van samenwerking

Blankendaal, J. (2006) Bouwen aan klanttevredenheid : Verbetering in de Nederlandse bouw door communicatie en kwaliteit van samenwerking.

[img] PDF
458kB
Abstract:Dit rapport gaat over klanttevredenheid in de bouwwereld. Deze hangt af van het verschil tussen het verwachte en geleverde product en is van een laag niveau. Deze klanttevredenheid kan worden verbeterd door de waarde die een opdrachtgever met het realiseren van een project genereert te verhogen. Dit kan, zo is de stelling in dit onderzoek, worden bewerkstelligd met een verbetering van de communicatie tussen en de kwaliteit van de samenwerking van de deelnemers in een project. Omdat vroeg in een project de meeste invloed kan worden uitgeoefend op de waardegeneratie wordt deze studie gehouden in de precontractfase van een Design&Construct (D&C) bouwproces en wel in een Value Management (VM) studie. Om de communicatie en kwaliteit van samenwerking goed te bestuderen wordt eerst tot aandachtspunten gekomen. Tot deze aandachtspunten wordt gekomen door ten eerste vier invloedsfactoren uit bestudeerde bouwliteratuur te filteren die grote invloed hebben op de communicatie en kwaliteit van samenwerking. De volgende vier factoren zijn voor dit onderzoek gekozen: 1. Macht, 2. Belangen, 3. Leiderschap, 4. Vertrouwen. Naast deze invloedsfactoren zijn drie wetenschappelijke disciplines gevonden die meer duidelijkheid kunnen geven over de invloed van deze factoren op de communicatie en kwaliteit van samenwerking. Hiervoor zijn de volgende drie disciplines gekozen: 1. Organisatiesociologie, 2. Communicatiewetenschap, 3. Bestuurlijke informatiekunde. Uit de toetsing van de invloedsfactoren aan deze disciplines komen de aandachtspunten naar voren. Met deze aandachtspunten wordt de communicatie en kwaliteit van de samenwerking in VM studies in D&C projecten in de precontractfase bestudeerd in praktijkstudies. Hiervoor zijn een drietal VM cases gekozen: 1. OVCP fasering OVT Utrecht, 2. Transferknelpunt Zwolle, 3. Station Tilburg. Deze studies verschilden op één punt, namelijk de duur van de studie. Er werd verwacht dat deze invloed zou hebben op de communicatie en kwaliteit van samenwerking. Gezocht werd naar twee studies die zogenaamd ‘quick and dirty’ zijn uitgevoerd en twee die de volledige tijd die voor zo een studie staat besloegen. Uiteindelijk is er slechts een studie gevonden die aan de term ‘quick and dirty’ voldeed en twee volledige studies. Om de studies vanuit verschillende oogpunten te bekijken is gekozen voor twee interviews per studie: één met de facilitator van de studie en één met een deelnemer. De resultaten van deze interviews zijn teruggekoppeld naar de opgestelde theorie. Uit deze terugkoppeling zijn conclusies en aanbevelingen voortgekomen. De aanbevelingen zijn zowel in de richting van vervolgonderzoeken als concrete aanbevelingen voor verbeteringen van VM studies voor de facilitator van deze studies.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57816
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page