University of Twente Student Theses

Login

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt : een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Duren, Mark van (2006) Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt : een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt.

[img] PDF
663kB
Abstract:de verschillende partijen onderling afhankelijk zijn geworden van processen en informatie. De afhankelijkheid gaat zo ver dat organisaties zekerheid nodig hebben over de betrouwbaarheid van deze processen en informatie. Uit onderzoek naar de afhankelijkheden van processen en informatie in de elektriciteitsmarkt is gebleken dat er geen maatregelen zijn getroffen om verantwoording af te leggen over de betrouwbaarheid van deze processen en informatie. Wetgeving en afspraken in de sector zeggen nog weinig over de in te richten beheersingsmaatregelen om betrouwbaarheid te waarborgen. De huidige interne beheersingsmaatregelen die de verschillende partijen hebben getroffen, bieden echter geen garantie dat de uitgewisselde informatie daadwerkelijk betrouwbaar is. De ondernemingen moeten hiervoor dus aanvullende maatregelen treffen en zullen hierover bovendien verantwoording af moeten leggen. Daarnaast zullen de partijen ook in de nabije toekomst te maken krijgen met nieuwe ontwikkelingen in de sector. De interne beheersingsmaatregelen bieden onvoldoende zekerheid om de betrouwbaarheid van de belangrijkste informatie in de elektriciteitsmarkt te waarborgen. Op basis van literatuuronderzoek, kennis en ervaring van KPMG adviseurs is een visie geformuleerd op de omgang met de afhankelijkheden in de Nederlandse elektriciteitsmarkt van nu en morgen. De partijen in de elektriciteitsmarkt moeten een stap extra zetten op het gebied van het bieden van betrouwbaarheid. Niet alleen omdat dit noodzakelijk is, maar ook omdat het vanuit oogpunt van corporate goverance wordt verwacht van hen. De verwachte ontwikkelingen in de sector bieden een uitstekende gelegenheid om hier rekening mee te houden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
KPMG IRM
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57833
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page