University of Twente Student Theses

Login

De fysieke representatiestrategie : een onderzoek naar de invloed van het gebruik van afbeeldingen in een online service omgeving op de perceptie en aankoopintentie van de consument

Speek, M. (2007) De fysieke representatiestrategie : een onderzoek naar de invloed van het gebruik van afbeeldingen in een online service omgeving op de perceptie en aankoopintentie van de consument.

[img] PDF
832kB
Abstract:De omzet van e-commerce is de afgelopen jaren sterk gestegen. Echter, online verkoop van services blijkt moeilijk en de omzet groeit nauwelijks. In dit onderzoek is uiteengezet waarom deze online verkoop moeilijk verloopt en onderzocht of dit proces beïnvloed kon worden door de toepassing van afbeeldingen volgens de fysieke representatiestrategie (Berry en Clark, 1986). De toepassing van deze strategie zou de tastbaarheid van de service en de perceptie van de consument beïnvloeden en daarmee de online omzet verhogen binnen de branche van een autoleasemaatschappij. Het effect van de toepassing van deze strategie is onderzocht door middel van een 2*3 design. De condities zijn gemanipuleerd door zowel hoeveelheid afbeeldingen, namelijk weinig (vier) of veel (acht), en soort afbeeldingen, namelijk materiële afbeeldingen, materiële afbeeldingen plus één persoon of alleen afbeeldingen van personen. Daarnaast is gebruik gemaakt van een controleconditie zonder afbeeldingen. De resultaten zijn verworven door middel van observaties en een online experiment bij 238 respondenten, at random toegewezen aan de condities. Uit het onderzoek is gebleken dat de perceptie van sitekwaliteit hoger is in de condities met veel afbeeldingen. De overige percepties, evenals de intentie laten geen effecten zien. Ook de tijd die men op de website doorbrengt is hoger in de condities met veel afbeeldingen en bij de ‘diepte’ van bezoek kijkt men dieper in de website bij veel materiële afbeeldingen plus één persoon. De perceptie van vertrouwen laat geen effect zien als gevolg van de manipulaties, echter, de sociale dimensies integrity en benevolence blijken hoger te zijn in de condities waar personen worden afgebeeld. Daarnaast blijkt de perceptie van vertrouwen, social presence, sitekwaliteit, tastbaarheid alsook de intentie hoger te zijn wanneer men zich identificeert met de afgebeelde personen op de website. Tot slot bleek de perceptie van social presence en vertrouwen geen mediërende invloed te hebben op het effect van het gebruik van de fysieke representatiestrategie. In dit onderzoek zijn de verwachte resultaten niet gevonden. Echter, uit eerder onderzoek blijkt het toepassen van de fysieke representatiestrategie zeker efficiënt. Meer wetenschappelijk onderzoek is daarom, vooral in het domein internet, noodzakelijk om het effect van deze strategie te doorgronden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57843
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page