University of Twente Student Theses

Login

Waardebeïnvloeding binnen een geïntegreerde samenwerking

Dalen, Niels van (2007) Waardebeïnvloeding binnen een geïntegreerde samenwerking.

[img] PDF
7MB
Abstract:In de bouwsector vindt de laatste jaren gestaag een verandering plaats in de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende participanten in het bouwproces. Opdrachtgevers besteden steeds vaker meerdere taken uit aan één partij, zodat de opdrachtnemer het project geïntegreerd kan uitvoeren en de verschillende taken op elkaar kan afstemmen. Afhankelijk van de scope van het project kan contractduur daarbij oplopen tot enkele tientallen jaren. Uit verschillende studies is gebleken dat een integrale aanpak voordelen oplevert wat betreft de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit. Tot op heden is echter niet of nauwelijks bekend waar de ‘winst’ precies wordt behaald. De Strukton Groep is de laatste jaren actief op het gebied van geïntegreerde samenwerkingen en ziet dit ook als een speerpunt voor de toekomst. Daarom is er op initiatief van de Strukton Groep een afstudeeronderzoek uitgevoerd met de volgende doelstelling. Het vaststellen van de waarde van geïntegreerde samenwerkingsvormen, uitgedrukt in de kosten en doorlooptijden van de levenscyclus van een object, en de factoren die hierop van invloed zijn. Uit het onderzoek komen twee belangrijke aanbevelingen naar voren voor de Strukton Groep. Allereerst moet het bedrijf actief rekening (gaan) houden met een vijftal waardebeïnvloedingsfactoren dat tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. Deze factoren worden in de literatuur genoemd en blijken ook in de praktijk van invloed te zijn op de waarde. Beseffen dat de factoren van invloed kunnen zijn is niet voldoende: men moet er actief op inspelen om zo eventuele ‘schade’ te voorkomen. Een tweede aanbeveling betreft de beschikbaarheid van gegevens over de kosten en doorlooptijden van een project. Tijdens het uitvoeren van case studies bleek het vaak niet mogelijk om deze data te verzamelen. De gegevens werd namelijk bestempeld als ‘betrouwbaar’ of de samenwerkende partijen hadden gewoonweg geen overzicht van de kosten en doortijden. Uitgaande van het laatste is het van belang om in het vervolg met regelmaat data over kosten en tijd te verzamelen binnen een samenwerking. Niet alleen gegevens van de betrokken werkmaatschappij van Strukton, maar van alle participanten. Op basis van een analyse van de data kan dan worden bepaald of er zaken moeten worden bijgestuurd en/of aangepast.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Strukton
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57858
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page