University of Twente Student Theses

Login

Communicatie & Vergrijzing, (1) Een onderzoek naar de doelgroep en mobiele communicatie (2) Een mobiele telefoon voor Margriet en Jan-Willem

Klaversma, M. (2007) Communicatie & Vergrijzing, (1) Een onderzoek naar de doelgroep en mobiele communicatie (2) Een mobiele telefoon voor Margriet en Jan-Willem.

[img] PDF
2MB
[img] PDF
48MB
Abstract:(1) Ter afsluiting van de bachelor van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit van Twente dient een individuele bacheloropdracht uitgevoerd te worden. Deze bacheloropdracht wordt uitgevoerd bij D’Andrea & Evers Design in Enter. De doelstelling van deze opdracht luidt in het kort: Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van een mobiele telefoon voor de doelgroep 60+ door een uitgebreide analyse te maken van de doelgroep en deze toe te passen op het ontwerp. Het resultaat van het onderzoek zal een probleemomschrijving zijn, gevolgd door een aantal concepten. Uit deze concepten zal één concept naar voren komen, welke verder wordt uitgewerkt. Aan de hand van deze doelstelling zijn een aantal centrale vragen gesteld. 1. In hoeverre vergrijsd Nederland? 2. Wat zijn de beperkingen van de doelgroep, als gevolg van ouderdom, welke gevolg hebben voor het gebruik van een mobiele telefoon? 3. In hoeverre accepteert de doelgroep hun achteruitgang? 4. Hoe communiceert de doelgroep momenteel? 5. Wat zijn de mogelijkheden voor mobiele communicatie? 6. Wat voor behoefte heeft de doelgroep op het gebied van communicatie? 7. Wat is de achtergrond van de doelgroep op het gebied van computers, mode en hun persoonlijke geschiedenis? 8. Tot welk ontwerp van een mobiele telefoon voor de doelgroep wordt gekomen aan de hand van de doelgroepanalyse? Dit verslag is het resultaat van het analyse gedeelte van deze opdracht, kortom tot en met vraag 7. Over het tweede gedeelte (vraag 8) komt een apart verslag, dit verslag zal het resultaat zijn van het ontwerp gedeelte van deze opdracht. (2) Het tweede gedeelte van deze bacheloropdracht gaat allereerst in op het ‘bereidheid-mogelijkheid‘ model opgesteld door Herman Weeda. Dit model (bestaand uit een assenstelsel) is opgesteld aan de hand van het vooronderzoek, in het model is de gehele doelgroep te plaatsen. De bereidheid wordt op de x-as weergegeven en de mogelijkheid wordt op de y-as weergegeven. Men krijgt dan vier groepen: Actieven: de bereidheid en de mogelijkheid Actieve ouderen die open staan voor het gebruik van de mobiele telefoon (en nieuwe technologieën in het algemeen). Belangstellenden: de bereidheid maar niet de mogelijkheid Ouderen die de mogelijkheden inzien van de mobiele telefoon, maar beperkingen ondervinden op fysiek en/of cognitief vlak waardoor effectief gebruik niet mogelijk is. Conservatieven: niet de bereidheid maar wel de mogelijkheid Ouderen die nog wel vitaal zijn, maar vanuit hun levenshouding geen nut zien in het gebruik van allerlei ‘high tech’ zoals de mobiele telefoon. Afhoudenden: niet de bereidheid en ook niet de mogelijkheid Ouderen die fysieke en/of cognitieve beperkingen ondervinden en afwijzend staan ten opzichte van nieuwe technologieën zoals de mobiele telefoon. Het gepresenteerde model is nog niet compleet, de grenzen tussen de vier vlakken zijn niet duidelijk, tevens is er binnen een vlak geen verdere verdeling. Dit is opgelost door een indeling te maken van de twee assen. Hiermee zijn ouderen ook binnen één van de vier vlakken in te delen, tevens zijn de grenzen duidelijk. De mogelijkheidas is ingedeeld op beperkingen welke men bij de dagelijkse bezigheden ondervindt, hierbij kan gedacht worden aan jezelf wassen, voor het eten zorgen en omgaan met geld. De mogelijkheden van de mobiele telefoon dienen immers aangepast te worden op de mogelijkheden van de gespecificeerde doelgroep. De bereidheid-as is ingedeeld als een tijdlijn, op deze tijdlijn komen belangrijke (technologische) producten voor vanaf 1930 tot nu. Aan de hand van deze as kan bepaald worden welke producten een bepaalde deeldoelgroep wel accepteert en welke producten (nog) niet. Uit dit model zijn twee doelgroepen gekozen in de vorm van persona’s. Met deze informatie over de persona’s zijn verschillende concepten ontwikkeld, hieruit is voor beide persona’s één concept gekozen wat verder is uitgewerkt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
D'Andrea & Evers Design
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57864
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page