University of Twente Student Theses

Login

De doelmatigheid van publiek private samenwerking in een neo-institutioneel economisch perspectief

Enneman, Bart (2007) De doelmatigheid van publiek private samenwerking in een neo-institutioneel economisch perspectief.

[img] PDF
789kB
Abstract:Volgens het kenniscentrum PPS wordt met publiek-private samenwerking meerwaarde gerealiseerd. Dit betekent dat PPS efficiënter is dan een traditionele (gefaseerde) aanbesteding. In dit onderzoek wordt de verwachte efficiëntie van PPS-projecten geplaatst in een neo-institutioneel economisch denkkader, met als centrale vraagstelling: Hoe kan de doelmatigheid van PPS-projecten in Nederland worden beoordeeld, uitgaande van determinanten uit de neo-institutionele economie? Het theoretisch uitgangspunt wordt gevormd door de transactiekostentheorie, de property rights theorie en de principaal-agent theorie. Een aantal determinanten uit deze stromingen is met de doelmatigheid van PPS-projecten in verband gebracht. Deze determinanten zijn, als variabelen, in een achttal hypotheses opgenomen. Vervolgens is aan de hand van bestaande data onderzocht in hoeverre de variabelen bij een drietal lopende projecten aanwezig zijn. Als cases zijn de HSL-Zuid, de A59 en Sijtwende gekozen. De resultaten van de casestudies zijn getoetst aan de veronderstellingen uit de hypotheses, op basis waarvan een antwoord op de centrale vraagstelling is gegeven.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57934
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page