University of Twente Student Theses

Login

Met zorg aanbesteden : aanbesteden hulp bij het huishouden versus publieke belangen in de zorg

Walraven, Kelly and Kucukbal, Hatice (2007) Met zorg aanbesteden : aanbesteden hulp bij het huishouden versus publieke belangen in de zorg.

[img] PDF
3MB
Abstract:De belangen van de cliënt op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid werden niet optimaal gewaarborgd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met andere woorden, de AWBZ functioneerde niet naar behoren. De wet stimuleerde de mensen te weinig om eigen verantwoordelijkheid te nemen en bood bovendien te weinig samenhang in voorzieningen, waardoor een soort van lappendeken was ontstaan. Tevens ontbrak het vaak aan een sluitende keten van zorg en hulp zoals mensen die nodig hadden. Ten slotte zou bij ongewijzigd beleid en de toenemende vergrijzing de AWBZ-premie oplopen van 12,55% in 2006 tot wel 25% in 2020. Voornoemde knelpunten zijn aanleiding geweest voor het kabinet om een lokaal stelsel van maatschappelijke ondersteuning op te zetten dat beter aansluit bij de behoefte van mensen aan ondersteuning in hun directe omgeving en dat de verantwoordelijkheden ook duidelijk regelt. Dit stelsel heeft gestalte gekregen in de vorm van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het primaire uitgangspunt van de Wmo laat zich eigenlijk in één woord samenvatten: meedoen. Het doel van de Wmo is drieledig: participatie van alle burgers mogelijk maken en bevorderen, beheersen van de groei van de kosten van de AWBZ én samenhang creëren in maatschappelijke ondersteuningsvoorzieningen. Het kabinet vat deze drie doelen samen in de slogan: zelf wat zelf kan, lokaal wat lokaal kan en verzekerd wat verzekerd moet. De huishoudelijke verzorging maakte tot de invoering van de Wmo deel uit van de AWBZ. Met de overgang van de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ naar de Wmo is gekozen voor een nieuwe term: de hulp bij het huishouden. Ondanks een verandering in terminologie hebben de huishoudelijke verzorging en de hulp bij het huishouden een viertal aspecten gemeen: indicatiestelling, keuzevrijheid, alphahulpverlening en eigen bijdrage. De hulp bij het huishouden onder de Wmo kent daarnaast echter nog een vijfde aspect, te weten aanbesteding. Aangezien aanbesteding in de zorg een betrekkelijk nieuw fenomeen is waarbij het publiek belang bovendien een zeer grote rol speelt, staat bij ons de vraag centraal op welke wijze de publieke belangen in de zorg, nu de gemeente de hulp bij het huishouden organiseert middels aanbesteding, zo optimaal mogelijk gewaarborgd kunnen worden. Alvorens nader wordt ingegaan op het begrip aanbesteding dienen de publieke belangen in de zorg duidelijk geïdentificeerd te worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57938
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page