University of Twente Student Theses

Login

Marktgericht Packagingontwerp

Pieterse, Stef (2006) Marktgericht Packagingontwerp.

[img] PDF
41MB
Abstract:De markt waarin Contour haar activiteiten uitvoert vraagt om een flexibele toeleverende industrie, waarbij de toeleverancier meedenkt met de systeemleverancier. Hierbij is kennis van alle aspecten binnen het producontwikkelingsproces gewenst. Naast de kennis die Contour reeds in huis heeft, wordt er een horizonverbreding verlangd op het gebied van specifieke ontwerpaspecten, zoals vormgeving, ergonomie en de inpassing van een product in zijn gebruiksomgeving. Om adequaat op deze vraag in te kunnen spelen, heeft Contour besloten zich te focussen op een aantal marktsegmenten binnen de kapitaalgoederenmarkt. Voor deze markten wil Contour dan ook de best mogelijke partner in business zijn en blijven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een duidelijk beeld genereren van de specifieke eisen en wensen in de markt, waarbij de nadruk ligt op de invulling die ontwerpers geven aan verschillende ontwerpaspecten in een product. Hierbij is in dit onderzoek gekozen voor de medische markt, aangezien dit in de toekomst een van de stategische markten van Contour zal zijn. Het uiteindelijke doel van het onderzoek, zoals de onderzoekstitel ook aangeeft, is het ontwerpen van marktgerichte packagingconcepten. Voordat deze concepten kunnen worden ontworpen, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de eisen en wensen die worden gesteld aan medisch producten. Dit rapport begint met een vooronderzoek. Het vooronderzoek dient om vast te stellen wat de algemene trends in de medische markt zijn. Hierin worden onder andere marktontwikkelingen uiteengezet. Daarnaast wordt er gekeken naar de menselijke behoefte en op welke manier bedrijven en markten ingaan op deze behoefte. De algemene trends geven een goed beeld van wat er zoal gebeurd in de medische markt en hoe deze getypeerd kan worden. Daarnaast levert het bruikbare informatie op voor de uit te voeren productanalyses. Het analysegedeelte van dit rapport bestaat uit een marktanalyse en een productanalyse. De informatie die vergaard is in de marktanalyse gaat in op algemene eisen en wensen die aan medische producten worden gesteld, waar de systeemleverancier zoal rekening mee houdt bij het doen van een ontwikkeling en de manier waarop toeleveranciers de markt zouden moeten benaderen. De productanalyse levert op zijn beurt specifieke informatie op omtrent de invulling die ontwerper geven aan verschillende ontwerpaspecten in een product. Daarnaast worden algemene trends vastgesteld omtrent de keuze voor karakateristieke eigenschappen, zoals materialen en vormen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Contour BV
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57945
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page