University of Twente Student Theses

Login

Heeft de regio Twente in de huidige vorm nog een toekomst? : een onderzoek naar de huidige bestuursstructuur van de regio Twente en de problemen welke spelen op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen de regio Twente

Bos, Rick (2007) Heeft de regio Twente in de huidige vorm nog een toekomst? : een onderzoek naar de huidige bestuursstructuur van de regio Twente en de problemen welke spelen op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen de regio Twente.

[img] PDF
599kB
Abstract:In het verleden zijn er vele pogingen ondernomen om een vierde bestuurslaag tussen de gemeente en de provincie te plaatsen. Dit is echter nooit gerealiseerd. De regio Twente was een voorname kandidaat om een dergelijke vierde bestuurslaag te gaan vormen. De verplichte intergemeentelijke samenwerking, eerst op grond van de Kaderwet bestuur in verandering en later op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr-plus), is één van de weinige vernieuwingen welke wel zijn doorgevoerd. Deze beide wetten verplichtten de gemeenten in zeven gebieden (plusregio’s), om een aantal taken gezamenlijk te vervullen. De Regio Twente is één van deze zeven plusregio’s. De Wgr-plus onderkent, als eerste, dat er bij intergemeentelijke samenwerking flexibiliteit en regionaal maatwerk nodig is. Deze flexibiliteit en ruimte voor regionaal maatwerk was en is aan de Regio Twente niet besteed. Van de zeven plusregio’s heeft de Regio Twente de meeste problemen om de neuzen van de deelnemende gemeenten dezelfde kant op te krijgen. Voor een deel komt dat door het feit dat de Regio Twente de intergemeentelijke samenwerking zelf vorm mocht geven. Deze vrijheid is uitgemond in de huidige bestuursstructuur van de Regio Twente. Een andere oorzaak is het feit dat de Regio Twente uit twee kampen bestaat met af en toe strijdige belangen. Het ene kamp wordt gevormd door de Netwerkstad gemeenten, het andere kamp wordt gevormd door de plattelands gemeenten. Binnen de Regio Twente zijn veel onderwerpen, welke voor problemen zorgen tussen de veertien participerende gemeenten van het samenwerkingsverband. Op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting doen zich de grootste problemen voor. Het vermoeden bestond dat deze problemen grotendeels hun oorsprong vonden in de huidige bestuursstructuur van de Regio Twente. Dit leidde dan ook tot de probleemstelling van het onderzoek: Is de huidige bestuursstructuur van de Regio Twente in staat om de problemen op de terreinen van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen de Regio Twente aan te pakken?
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58004
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page