University of Twente Student Theses

Login

WebGUI

Draisma, Florian (2006) WebGUI.

[img] PDF
12MB
Abstract:Deze Bachelor Opdracht begon in oktober 2005 met een kennismakingsgesprek met Harrie Bouwhuis in Zwolle. Hier werd nader kennis gemaakt, informatie over het bedrijf verschaft en een duidelijke opdrachtomschrijving opgesteld. Deze opdrachtomschrijving luidt: Het ontwerpen van een Web Grafische User Interface (WebGUI) voor de BR Controls 150 en 45, een systeem voor de bediening van gebouwbeheer voor klimaatbeheersing, naar de eisen en wensen van verschillende gebruikersgroepen, te weten eindgebruikers, installateurs en professionals. Aan de hand van de opdrachtomschrijving zijn drie centrale vragen geformuleerd die gedurende de opdracht beantwoord worden: 1) Waaraan moeten ontwerpen voor een WebGUI voor de BR Controls 150 en 45 voldoen? 2) Hoe moet dit toegepast worden in het ontwerp van de WebGUI voor de BR Controls 150 en 45? 3) Welk concept moet worden gekozen? Om antwoord op de eerste vraag te geven, is een literatuuronderzoek gedaan naar User Interface Design en Usability. Het resultaat hiervan is een lijst met eisen waaraan het product moet voldoen. Vervolgens is een Human Engineering Analysis gedaan naar de drie eerder genoemde gebruikersgroepen en de functies die de WebGUI moet kunnen vervullen. Hier wordt de doelgroep toegelicht, worden gebruiksscenario’s bekeken en wordt een uitgebreide Flow Analysis gepresenteerd. Ook is er een beknopte concurrentieanalyse uitgevoerd naar online bedieningen van andere bedrijven. Hieruit blijkt dat er een aantal bedrijven zijn die een soortgelijk product aanbieden en dat de verschillen tussen deze producten niet zo groot zijn. Juist daarom is het een goed idee om hier eens aandacht aan te besteden. Het laatste onderzoek dat is gedaan om de eerste centrale vraag te beantwoorden is een interview onder 19 respondenten. De resultaten hiervan zijn samengevat in een aantal punten en vormen samen met de eisen uit het literatuuronderzoek het Programma van Eisen. Dit vormt het antwoord op de eerste centrale vraag. Om antwoord te geven op de tweede deelvraag, wordt begonnen met een klein onderzoek naar weergavetechnieken. Er wordt geconcludeerd dat het de moeite waard is te bekijken of de WebGUI gebruik kan maken van de relatief nieuwe technieken SVG en AJAX en op welke termijn dit kan. Vervolgens worden een aantal ontwerpschetsen van concepten gepresenteerd. Aan de hand van twee collages van User Interfaces van Windows applicaties wordt bekeken welke richting het ontwerp op moet. Acht concepten worden met elkaar vergeleken op punten uit het PvE en hieruit wordt één concept gekozen: een Grafische User Interface bestaande uit een iconenbalk voor het hoofdmenu en een op tekst gebaseerd submenu. Dit concept wordt uitgewerkt tot het eindresultaat: de WebGUI. Hierbij wordt ingegaan op algemene ontwerpkeuzes, de verschillende onderdelen van de WebGUI worden behandeld en de techniek waarmee de WebGUI aan de gebruiker getoond wordt, wordt belicht. Hiermee is ook de derde centrale vraag beantwoord. Om het geheel af te maken worden enkele aanbevelingen aangedragen waarmee het eindproduct verbeterd kan worden, zoals het uitvoeren van een gebruikstest. Ten slotte wordt geconcludeerd dat de WebGUI en het onderzoek dat is uitgevoerd, goede uitkomsten zijn van deze Bachelor Opdracht, waarmee de opdrachtgever zijn klanten beter tegemoet kan komen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Bouwhuis Regeltechniek
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58020
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page