University of Twente Student Theses

Login

Kennisdelen in Twente

Harink, Suzanne (2007) Kennisdelen in Twente.

[img] PDF
585kB
Abstract:Kennis neemt in onze samenleving een steeds belangrijkere plaats in. In de afgelopen jaren is kennis een belangrijke hulpbron (ook wel productiefactor) geworden. Uiteraard krijgen ook overheden te maken met deze ontwikkeling. Daarnaast zien we dat overheden steeds meer samenwerken. Dit is een logische keuze, geen enkel maatschappelijk probleem houdt immers op te bestaan bij de gemeentegrens. Het grootste deel van de samenwerking tussen gemeenten zit in het delen van kennis. Als samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten is Regio Twente een organisatie waarvoor dit dagelijks werk is. De beleidsmedewerkers van de afdeling WonenWerkenMobiliteit houden zich dagelijks bezig met het delen van kennis. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling WWM. Dit onderzoek gaat over kennis, meer specifiek over kennisdelen. In dit onderzoek wordt kennis beschouwd als:“ the collective understanding as well as the the ability to transform this understanding into actions (skills) ” (Boer, 2005, p 4). De waarde en de toepasbaarheid van kennis zijn dus gebonden aan de context en bovendien in veel gevallen aan een persoon. Het concept kennisdelen verbindt communicatie en leren: om kennis te delen zijn beide zaken essentieel. Organisaties die zich bezighouden met kennisdelen, noemen we kenniscentra. De samenwerking tussen gemeenten vindt vaak plaats in een zogenaamd beleidsnetwerk. In zo’n beleidsnetwerk beïnvloeden vele factoren de manier van samenwerking (en dus het delen van kennis). Deze factoren zijn oa organisatiecultuur, het relationele model waardoor de interactie tussen personen wordt beïnvloed, de afhankelijkheidsrelaties tussen de actoren en de zekerheid en beschikbaarheid van kennis. Deze factoren zijn besproken en verwerkt in een analytisch kader. Dit analytisch kader is gebruikt om te begrijpen hoe kennisdelen verloopt. In dat analytisch kader wordt aan de hand van de gepercipieerde mate van afhankelijkheid en de mate van zekerheid en beschikbaarheid van kennis bepaald welke strategie passend voor het delen van kennis in die situatie. Met behulp van dit model zijn de activiteiten van de afdelingen van WWM geanalyseerd. Ook zijn er andere organisaties bezocht om te kijken hoe zij kennisdelen aanpakken. Hieruit zijn leerpunten voor WWM gehaald.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Regio Twente, Wonen-Werken-Mobiliteit
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58073
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page