University of Twente Student Theses

Login

Een onderzoek onder de Overijsselse gemeenten naar de uitvoering van de onderzoeksplicht ex art. 213a Gemeentewet : Art. 213a Gemeentewet : Een wettelijke inbedding voor zelfevaluatie of een ‘lastig’ wetsartikel?

Webbink, K. (2007) Een onderzoek onder de Overijsselse gemeenten naar de uitvoering van de onderzoeksplicht ex art. 213a Gemeentewet : Art. 213a Gemeentewet : Een wettelijke inbedding voor zelfevaluatie of een ‘lastig’ wetsartikel?

[img] PDF
242kB
Abstract:In het onderzoek dat voor u ligt, is de kwaliteit van de uitvoering van de onderzoekplicht ex art. 213a van de Gemeentewet door de Overijsselse gemeenten in kaart gebracht. Dit wetsartikel verplicht het college van Burgermeester en Wethouders om periodiek de doelmatigheid en doeltreffendheid van hun eigen gevoerde bestuur te onderzoeken. Om deze onderzoeksplicht gestalte te geven zijn de gemeenteraden verplicht om een verordening op te stellen waarin regels worden gesteld omtrent de onderzoeksplicht. De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de kwaliteit van de uitvoering van de onderzoeksplicht, die het college van Burgemeester en Wethouders heeft op basis van art. 213a van de Gemeentewet, in Overijsselse gemeenten?
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58116
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page