University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen leiderschap en werknemersgedragingen : Welke variabelen zijn daarop van invloed?

Boeije, Janneke (2008) De relatie tussen leiderschap en werknemersgedragingen : Welke variabelen zijn daarop van invloed?

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Voor technisch toegepaste bedrijven in de dienstverlenende sector is het van belang om innovatieve producten en diensten te realiseren. Hiervoor is innovatief gedrag van werknemers van belang, maar ook klantgericht gedrag om de innovatie op de klant toe te kunnen spitsen. Een manier om innovatief en klantgericht gedrag binnen een organisatie te kunnen bewerkstelligen, is om betrokkenheid bij werknemers te creëren. In dit onderzoek wordt bekeken hoe deze drie werknemersgedragingen (innovatief gedrag, klantgericht gedrag en betrokkenheid) in relatie staan tot de manier van leiderschap binnen een organisatie. Er werden twee leiderschapsvormen onderzocht: LMX en transformationeel leiderschap. De hypothese was dat deze relatie meer is dan een simpel rechtstreeks verband, maar dat de tevredenheid met HR-praktijken, en de balans tussen werk en privé die werknemers ervaren, hier een rol in spelen. Dit werd onderzocht aan de hand van een survey onder 37 werknemers van een bedrijf. Deze survey was opgebouwd uit (gedeeltes van) bestaande schalen om de verschillende variabelen te kunnen meten. Hieruit bleek dat er een positief verband was tussen de twee vormen van leiderschap en affectieve betrokkenheid en tussen leiderschap en klantgericht gedrag. Er kon echter geen direct verband tussen leiderschap en innovatief gedrag aangetoond worden. Verder werd een mediator effect van de tevredenheid met HRpraktijken gevonden, op de relatie tussen leiderschap en klantgericht gedrag. Dit bevestigt het vermoeden dat de leider niet rechtstreeks invloed uit oefent op de mate van vertoond klantgericht gedrag, maar invloed uitoefent op tevredenheid met HR-praktijken die men ervaart en daarmee indirect op het vertonen van klantgericht gedrag. Dit mediator effect kon bij de affectieve betrokkenheid en innovatief gedrag niet worden aangetoond, noch kon worden aangetoond dat de balans tussen werk en privé een mediator zou zijn. De gevonden resultaten kunnen niet met veel zekerheid aangetoond worden. Ten eerste omdat het aantal respondenten erg klein is, en ten tweede omdat er erg hoge correlaties gevonden waren die er op kunnen wijzen dat alle constructen hetzelfde meten. Dit laatste zou kunnen komen doordat de respondenten alle schalen consistent invullen, of dat ze naar verwachting de schalen in gingen vullen. Hierdoor zijn de gevonden effecten niet erg valide.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58145
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page