University of Twente Student Theses

Login

Vuil op weg : modelmatige besparingen in ritindelingen van Twente Milieu

Mulder, Jos (2007) Vuil op weg : modelmatige besparingen in ritindelingen van Twente Milieu.

[img] PDF
548kB
Abstract:Het management van Twente Milieu heeft begin 2007 besloten om kosten binnen de uitvoerende afdeling te gaan reduceren. Aanleiding hiervoor zijn de personeelsuren die worden uitbetaald maar waarin overduidelijk geen werk meer wordt verricht. De vestigingsmanagers kregen de opdracht om kostenreducerende veranderingen door te voeren om met name de personeelsuren in de uitvoering terug te brengen. Om te bepalen waar kostenreducerende mogelijkheden lagen voor de vestigingsmanagers is een nader onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het bovengenoemde urenprobleem. Vervolgens is, mede op basis van kostenreducerende potentie, bepaald welke oorzaak onderwerp zou worden van uitgebreider onderzoek, met als uiteindelijke doel om hiervoor een oplossing te ontwikkelen en zodoende besparingen te realiseren. Op basis van interviews met mensen binnen Twente Milieu en relevante literatuur is een oplossing ontwikkeld die een oorzaak voor het urenprobleem wegneemt en aan de eisen van de eindgebruikers binnen Twente Milieu voldoet. De oplossing is geëvalueerd en de besparingen zijn geschat. Bovendien is nagedacht over de implementatie van de oplossingen en de consequenties hiervan voor de verschillende betrokken stakeholders. Uit de eerste stap, het nader onderzoek, bleek dat het bestaan van de uren die wel betaald worden maar waarin geen werk meer wordt uitgevoerd twee hoofdoorzaken kent. Een van de oorzaken heeft te maken met de naleving van de P90-norm. Een oplossing voor dit probleem is wenselijk en zou de zojuist genoemde uren kunnen reduceren maar behaald daarmee geen werkelijke besparing omdat de huidige werkzaamheden slechts over meer uren uitgespreid worden. De andere oorzaak ligt in de verouderde ritplanning, de verdeling van de ledigingen van containers over de vijf vaste werkdagen, die door Twente Milieu wordt gehanteerd. Dit is een probleem waarbij een oplossing daadwerkelijk uren bespaart op zowel personeel als tractie. Gebaseerd op gesprekken met mensen op verschillende afdelingen en locaties binnen Twente Milieu en relevante literatuur is gekozen voor het ontwerpen van een model om het uitwerken van een ritplanning door de planner te ondersteunen. Het model kan gebruikt worden om tot een optimale verdeling te komen voor de ledigingen van de containers over de vijf werkdagen. Er is voor gekozen om het model in eerste instantie af te stemmen op de lediging van blokcontainers in Hengelo met de intentie om hem zo universeel te houden dat hij ook op andere locaties toepasbaar zou zijn. De invoering van de verdeling uit het model kan ten opzichte van de huidige situatie van de blokcontainerlediging in Hengelo een jaarlijkse besparing opleveren van €25.000. Dit houdt een reductie in van 14 procent van het totaal aantal personeelsuren gebruikt voor de blokcontainerlediging op deze locatie. Hoewel het gebruik van het model een aardige besparing op kan leveren in Hengelo, zal dit niet per definitie voor iedere vestiging gelden. Dit is met name afhankelijk van de huidige ritplanning van de blokcontainerlediging op de desbetreffende locatie. Het gebruik van het model is eenvoudig en vergt niet veel tijd waardoor de gebruiksdrempel voor de planners laag is. Toch zal het management van Twente Milieu het gebruik moeten stimuleren omdat urenreductie niet de voornaamste taak is van de planners. Tot slot dient te worden aangegeven dat het gebruik van het model voor andere inzamelsystemen dan de blokcontainers niet zonder de nodige aanpassingen kan geschieden, er zal daarvoor opnieuw gekeken moeten worden naar de relevante variabelen, hun rol in het probleem en hoe hierdoor de opzet van het model wordt beïnvloed.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Twente Milieu, Hengelo ov
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58148
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page