University of Twente Student Theses

Login

Het stapelgedrag van HBO-ers : een onderzoek naar de omvang en de motivatie van HBO-diplomastapelaars

Kolster, Renze (2007) Het stapelgedrag van HBO-ers : een onderzoek naar de omvang en de motivatie van HBO-diplomastapelaars.

[img] PDF
822kB
Abstract:Na het afstuderen van het HBO hebben de studenten verschillende mogelijkheden. De keuzes bestaan door de regel uit aan het werk gaan, reizen of verder studeren. Op de laatste keuze is in dit onderzoek ingegaan. Meer specifiek gaat deze scriptie over de HBO-ers die een masteropleiding in het WO gaan volgen. Dit worden de HBO-diplomastapelaars genoemd. De probleemstelling die centraal staat is: “in welke mate en waarom gaan HBO-bachelor studenten verder studeren aan een masteropleiding in het Wetenschappelijk onderwijs?”. Hieruit zijn drie onderzoeksvragen (en vijf deelvragen) voortgekomen: (1) Hoeveel HBOdiplomastapelaars zijn er in de periode 1995 tot 2004 geweest en is deze groep in deze periode toegenomen?; (2) wat motiveert -en in welke mate- afgestudeerde HBO-studenten om na het behalen van een HBO-bachelordiploma te kiezen voor doorstroming naar een WO-master? en (3) is er een verschil in de motivatie van studenten die kiezen voor een WOmaster in de sociale wetenschappen (Gamma) en de studenten die kiezen voor een WOmaster in de technische wetenschappen (Bèta)? Voor dit onderwerp is gekozen omdat de verwachting was dat het fenomeen van HBO-diplomastapelaars de afgelopen jaren steeds gebruikelijker is geworden. Ook vanuit een meer wetenschappelijk perspectief is het interessant om te bekijken omdat bestaande onderzoeken naar studiekeuzegedrag van studenten zich met name richt op eerstejaars studenten. Om de onderzoeksvragen onderzoekbaar te maken is er een analyse gemaakt van de bestaande theoretische kaders voor het analyseren van studiekeuzegedrag. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat er drie verschillende modellen gebruikt worden om naar studiekeuzegedrag te kijken. Deze modellen kennen verschillende theoretische perspectieven waarmee ze het gedrag proberen te verklaren. De te onderscheiden perspectieven zijn de economische en de sociologische. Hieruit zijn drie modellen ontstaan, namelijk het economische (met een basis in rational choice theorie), het sociologische (op grond van de social attainement modellen) en het gecombineerde model (die beide voorgaande modellen combineren). De verwachting is dat het economische model de motivatie van HBO-diplomastapelaars het beste verklaart, omdat de stapelaars al minimaal vier jaar ervaring hebben in het hoger onderwijs, rationeel keuzes kunnen maken, minder onzekerheid hebben en grotendeels al voorzien zijn in hun intrinsieke behoefte. Om deze verwachting te toetsen is een model samengesteld die bestaat uit motivatiefactoren uit de drie theoretische modellen. Om het verschil tussen de motivatiefactoren te duiden is er een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke- en extrinsieke motivatiefactoren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58156
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page