University of Twente Student Theses

Login

Mensgericht ontwerpen -in zorg en wonen voor ouderen-

Gude, Johan (2006) Mensgericht ontwerpen -in zorg en wonen voor ouderen-.

[img] PDF
5MB
Abstract:In dit verslag zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om een monumentaal pand te renoveren en deze geschikt te maken als seniorencomplex. Allereerst is er onderzocht welk proces er doorlopen moet worden. Zo is het belangrijk met welke partijen men te maken krijgt en aan welke richtlijnen en wetten men zich moet houden. Allereerst is de huidige stand van het pand bekeken. Zo is bekeken hoe het pand er zelf aan toe is, in welke omgeving het staat, wat de financiële resultaten zijn en wat de monumentale waarde is. Kortom een sterkte- /zwakteanalyse. Hiernaast is er een onderzoek verricht om te achterhalen of het terecht is om aan te nemen dat senioren interessen zouden hebben in een dergelijk complex. Zo is er een literatuur studie gedaan naar de sociale trends in onze maatschappij. Hierin komen een aantal zaken naar voren die goed zijn om te weten, zoals dat de levensverwachting omhoog gaat, de levensverwachting in goede gezondheid omhoog gaat, de inkomens zullen stijgen etc. Allemaal invloeden die de vraag naar dit soort woningen kunnen beïnvloeden. Daarnaast is onderzocht wat nou de grootste beperkingen zijn van de ouder wordende mens. Op welke gebieden gaan zij achteruiten wat zijn hier de gevolgen van. Uiteraard is er ook gekeken naar het verhuisgedrag van senioren en is er onderzocht wat daarbij de redenen tot verhuizen zijn. Tot slot kon er geconcludeerd worden dat er genoeg vraag is naar een dergelijk complex om er verder onderzoek naar te doen. Uit de informatie die uit het bovenstaande is gekomen kon een doelgroep gedefinieerd worden. Deze kan als volgt omschreven worden: ‘Senioren van 65+ die behoefte hebben aan ondersteuning, maar nog wel zelfstandig willen wonen, waarbij de kwaliteit van de woning en de omgeving centraal staat’. Hierna is er onderzoek gedaan om te achterhalen waaraan het pand moet gaan voldoen. Hiervoor is er in de literatuur gezocht en zijn er verschillende interviews gehouden. Er is gebleken dat toegankelijkheid en ruimte belangrijke thema’s zijn. Er is onderzocht hoe senioren ondersteund kunnen worden op bouwkundig vlak, maar ook op technisch vlak. Deze techniek die senioren moet ondersteunen in huis valt onder de noemer domotica. De lijst met richtlijnen kan als een PvE worden gezien en deze richtlijnen zijn dan ook meegenomen tijdens het maken van de concepten. Uiteindelijk zijn er concepten gemaakt. Deze bestaan uit een aantal mogelijke indelingen van het pand. Er is gekozen om dit binnen drie scenario’s te doen. Een scenario waarbij het pand in de originele vorm wordt teruggebracht, een scenario waarbij de huidige vorm in tact blijft en een scenario waarbij een deel aangebouwd wordt. De conclusie die getrokken kan worden is dat er zeker wel behoefde is naar een seniorenwooncomplex, maar dat het een grote renovatie van het pand vereist.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Zorgcentrum Vredenoord
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58161
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page