University of Twente Student Theses

Login

Vertrouwen op vertrouwen? Het belang van Trust & Control voor Strategische Informatie Systeem Planning over organisatiegrenzen

Mulder, Jan Willem (2007) Vertrouwen op vertrouwen? Het belang van Trust & Control voor Strategische Informatie Systeem Planning over organisatiegrenzen.

[img] PDF
22MB
Abstract:Strategische Informatie Systemen Planning (SISP) is een (leer-) proces voor het creëren van de juiste randvoorwaarden voor de totstandkoming van een ICT portfolio ter ondersteuning van het behalen van de gestelde organisatiedoelen. We leven in de netwerkmaatschappij. Organisaties werken steeds vaker samen onder druk van concurrentie, liberalisering, nieuwe wet- en regelgeving of bijvoorbeeld door veranderend consumentengedrag en technologische ontwikkelingen. In de informatie-intensieve samenleving van vandaag, is het waarschijnlijk dat samenwerking tussen organisaties leidt tot de ontwikkeling van Interorganisationele informatiesystemen. Hiermee is SISP een proces dat zich niet langer uitsluitend voltrekt binnen de grenzen van één organisatie. Het SISP proces voor een organisatie is vaak beschreven, evenals de criteria waarmee de effectiviteit van SISP wordt gemeten. De beschrijvingen richten zich hoofdzakelijk op het SISP proces binnen één organisatie. Het doel van dit explorerend onderzoek is te komen tot procesdimensies waarmee InterOrganisationele Strategische Informatie Systeem Planning (IO SISP) kan worden beschreven. Dit onderzoek richt zich op samenwerkende organisaties die a) een gemeenschappelijk doel nastreven, waarbij er b) sprake is van gezamenlijke risico’s en kosten met proportionele opbrengsten, c) die regelmatig daadwerkelijk samenwerken en waarbij d) sprake is van gezamenlijke besluitvorming. Doordat in dergelijke samenwerking hiërarchie als coördinatiemechanisme ontbreekt, zullen de partijen een invulling aan de samenwerking geven op basis van de ervaren relatie onzekerheid en organisatie onzekerheid. Deze beide vormen van onzekerheid resulteren in een mix van Trust en Control elementen. Het doel van een samenwerking kan worden ingedeeld in twee categorieën, te weten het behalen van schaalvoordelen en het samenvoegen van complementaire kennis of vaardigheden. Het doel samen met de beoogde duur van de samenwerking, is bepalend voor de vereiste mate van integratie van de deelnemers. Uit de in dit onderzoek uitgevoerde literatuurstudie volgen vier dimensies voor het positioneren van InterOrganisationele Strategische Informatie Systeem Planning: 1) relatie onzekerheid, 2) organisatie onzekerheid, 3) doel van de samenwerking en 4) (beoogde) duur van de samenwerking. Het interviewmodel dat voor bovenstaande dimensies is opgesteld, is uitgebreid getoetst bij een vereniging van zorgaanbieders die met behulp van ICT innovatie in de zorg willen waarmaken middels het IZIT programma. Dit onderzoek heeft sterke aanwijzingen gevonden voor relatie onzekerheid en organisatie onzekerheid als nieuwe procesdimensies voor het onderzoeken van het SISP proces in samenwerkingsverbanden. Er zijn ook aanwijzingen gevonden voor doel en duur van de samenwerking als mogelijke dimensies. Van de bestaande procesdimensies zijn Flow en Participation de belangrijkste waargenomen procesdimensies. Dit onderzoek laat tevens zien dat doelgerichtheid een belangrijke factor van organisatie onzekerheid is. Participatie van de vereiste deelnemers, inzet van topmanagement en de onderlinge relaties tussen topmanagers zijn belangrijke factoren voor relatie onzekerheid. De financiële basis onder de samenwerking is een belangrijke factor voor de mate van integratie tussen partijen. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze procesdimensies bruikbaar blijven bij samenwerkingsverbanden die zich kenmerken door een langere termijn, het beogen van schaalvoordelen en hogere niveaus van relatie en organisatie onzekerheid, met bijzondere aandacht voor deze onderliggende factoren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Information Technology MSc (60025)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58166
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page