University of Twente Student Theses

Login

De BeeCabin is meer dan alleen BeeBoard : haalbaarheidsstudie voor de introductie van de BeeCabin in Zuid-Afrika

Rijkom, R.J. van (2007) De BeeCabin is meer dan alleen BeeBoard : haalbaarheidsstudie voor de introductie van de BeeCabin in Zuid-Afrika.

[img] PDF
1MB
Abstract:Stichting “the Learning Journey” is zeer betrokken bij Zuid-Afrika en de mensen die in het land wonen. Een van de grootste problemen waar het land mee te maken heeft, is het enorme aantal mensen dat geen goede woon- en leefomgeving heeft. Ongeveer 25 miljoen mensen wonen in krottenwijken. Deze mensen hebben behoefte aan een betere woongelegenheid die hen onderdak, bescherming en een gevoel van veiligheid kan bieden. De BeeCabin is een wooneenheid die in potentie geschikt is om als een goede woongelegenheid in de Zuid-Afrikaanse sloppenwijken te dienen. Het honingraatkarton, waaruit dit huisje vervaardigd is, biedt vele mogelijkheden. Zo is het goedkoop te produceren, sterk, isolerend en milieuvriendelijk. Het lijkt dus een goede vervanger van het hout, de golfplaten, ijzeren platen en zeilen die op dit moment veel gebruikt worden. Er is echter geen onderzoek gedaan of de BeeCabin wel aansluit bij de behoefte en de eisen van de mogelijke gebruikers en of het past binnen de sociale en economische omgeving van Zuid-Afrika. De probleemstelling van dit verslag is op dit vraagstuk gebaseerd. “Onder welke voorwaarden is het BeeCabin project geschikt voor toepassing in de Zuid- Afrikaanse krottenwijken?” Als we verder onderzoek doen naar de mogelijkheid om BeeCabins in Zuid-Afrika te introduceren, wordt duidelijk dat het nog niet voldoet aan alle eisen die worden gesteld. De wooneenheid is nog niet ver genoeg ontwikkeld en het voldoet niet aan de eisen van de klanten. Aangezien dit gegeven in een vroeg stadium van het onderzoek naar voren gekomen is, is de focus van het project verschoven van een complete businesscase met getallen en cijfers naar het onderzoeken van de wezenlijke eisen die gesteld worden aan wooneenheden en materialen, die gebruikt worden in krottenwijken in Zuid-Afrika. Het eindstation van deze haalbaarheidsstudie is dus het finale eisenpakket dat gesteld wordt aan alternatieve wooneenheden voor gebruik in krottenwijken. Uit het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste eisen die gesteld worden aan vervangende wooneenheden prijs, isolatie en duurzaamheid zijn. Verder is het belangrijk dat het gebruikte materiaal bestand is tegen termieten, vocht, vuur en dat het onderhoudsvrij is. Als dit eisenpakket vergeleken wordt met de technische specificaties en de mogelijkheden tot gebruik van honingraatkarton valt op dat het materiaal en dus ook de BeeCabin op belangrijke punten nog tekort schiet. Het is op dit moment geen verbetering ten opzichte van de andere materialen die in de krottenwijken gebruikt worden. Dit betekent dat er verder onderzoek nodig is om het materiaal zodanig te ontwikkelen dat de BeeCabin voldoet aan de eisen die de gebruikers en de omgeving aan vervangende wooneenheden stellen. Daarbij is het van belang om de belangrijkste voordelen (goedkoop, laag gewicht, isolatie) van het materiaal uit te buiten en de zwakste punten (kwetsbaar voor water, vuur en termieten, beperkt dragend vermogen en onderhoudsintensief) van honingraatkarton weg te werken. Deze conclusie wordt door diverse betrokken partijen onderkend. Er moet nog een stap voorwaarts gemaakt worden wil er een wooneenheid ontstaan, die voldoet aan de eisen en verwachtingen van de bewoners en bestand is tegen de omgevingsinvloeden van Zuid-Afrika. Als deze stap gemaakt is, is het belangrijk om rekening te houden met de complexiteit van de sociale huisvestingssector. Daarbij is het van belang om samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale organisaties die al ervaring hebben met projecten in deze sector. Zolang de BeeCabin niet kan voldoen aan de eisen, bestaat de mogelijkheid om te zoeken naar andere constructies en toepassingen met honingraatkarton die minder gecompliceerd zijn dan het bouwen van huizen. Hierbij valt te denken aan het bouwen van tijdelijke scholen, doktersposten, buurthuizen en garages. Deze toepassingen zijn technologisch en bouwkundig minder ingewikkeld dan wooneenheden. Dit maakt het wellicht mogelijk dat het materiaal toch op korte termijn gebruikt gaat worden in Zuid-Afrika.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Stichting ‘the Learning Journey'
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58176
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page