University of Twente Student Theses

Login

Kenmerken van leerfuncties binnen onderwijsleermiddelen : ontwikkeling en toetsing van een instrument voor de beoordeling van leermiddelen

Bunnink-Tibbe, Petra (2008) Kenmerken van leerfuncties binnen onderwijsleermiddelen : ontwikkeling en toetsing van een instrument voor de beoordeling van leermiddelen.

[img] PDF
188kB
Abstract:In de zoektocht van onderwijskundige uitgeverijen naar de ideale blend tussen multimediale leermiddelen en leermiddelen op papier, is het vooral belangrijk de kwaliteit van het leermiddel zelf niet uit het oog te verliezen. Om de kwaliteit van leermiddelen te kunnen meten zonder andere factoren die van invloed zijn op leren in de beoordeling mee te nemen, is een instrument nodig waarmee objectief gekeken kan worden naar leermiddelen. Dit objectief beoordelen van leermiddelen kan door gebruik te maken van leerfuncties. Leerfuncties worden tijdens het leerproces vervuld om tot leren te komen. Er worden drie types leerfuncties onderscheiden: regulatieve, affectieve en cognitieve leerfuncties. Als een leermiddel zo ontwikkeld is dat het de belangrijkste leerfuncties helpt vervullen, kan een basis gelegd zijn voor een kwalitatief goed leermiddel. Dit uitgangspunt is de basis van het onderzoek dat is uitgevoerd voor het Centrum voor Leren Utrecht [CLU]. Centrale vraag in dit onderzoek is: Welke leerfuncties zijn van belang om tot leren te komen en wat zijn kenmerken die binnen leermiddelen terugkomen om de aanwezigheid van deze leerfuncties te bevestigen? Daarnaast wordt gekeken naar de vraag: Welke kenmerken van leermiddelen zijn beter aan folio of aan multimediale leermiddelen toe te wijzen. Na een literatuuronderzoek om het begrip leren, leerfuncties en leermiddelen in te kaderen, is een instrument ontworpen met hulp van medewerkers van het CLU. In dit instrument komen de belangrijkste leerfuncties terug en zijn bij deze leerfuncties kenmerken gezocht die binnen een leermiddel terug kunnen worden gevonden. Dit instrument is gevalideerd door een enquête af te nemen onder vijfentwintig onderwijskundig experts op het gebied van ontwerp en onderzoek. Resultaten van deze enquête geven aan dat niet alle leerfuncties even hoog scoren als gekeken wordt naar hoe belangrijk zij zijn om te zorgen dat een lerende tot leren komt. De regulerende functies scoren lager dan de affectieve en cognitieve functies. Ook worden niet alle kenmerken van leermiddelen aan dezelfde categorie (regulatief, affectief of cognitief) toegekend als vooraf was aangenomen. Kenmerken die niet anders dan digitaal vervuld kunnen worden, zoals simulaties, worden bijna vanzelfsprekend aan de juiste categorie (multimediale) leermiddelen toegekend. Andere kenmerken kunnen volgens dit onderzoek even goed door beide types leermiddelen vervuld worden, waarmee geen uitsluitsel gegeven kan worden over of een kenmerk beter door het ene dan door het andere onderwijsmedium gedragen kan worden. De ideale blend van leermiddelen blijft ook na dit onderzoek onduidelijk. Is met dit onderzoek het instrument klaar? In tegendeel. Er ligt een instrument dat verder in de praktijk getoetst kan worden en dat vervolgonderzoekers kunnen gebruiken als basis. De vraag is echter of dit instrument voldoende de mogelijkheid biedt om leermiddelen te beoordelen zonder direct de andere factoren die van invloed zijn op leren in beschouwing te nemen en of het wenselijk is om op die manier naar leermiddelen te kijken. Leermiddelen staan namelijk niet op zichzelf, er zijn veel factoren van invloed op leren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58183
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page