University of Twente Student Theses

Login

Pictopal in de praktijk : integratie van aan ICT gerelateerde activiteiten ter ondersteuning van beginnende geletterdheid in de klassenpraktijk

Verseput, Nikki (2008) Pictopal in de praktijk : integratie van aan ICT gerelateerde activiteiten ter ondersteuning van beginnende geletterdheid in de klassenpraktijk.

[img] PDF
150kB
Abstract:Dit onderzoek is bedoeld om vast te stellen of het leereffect met betrekking tot beginnende geletterdheid van de ICT-ondersteunde leeromgeving PictoPal, bedoeld om kinderen te ondersteunen bij het lezen en schrijven, wordt vergroot wanneer gerelateerde activiteiten in de klassenpraktijk worden geïntegreerd. Er is bij kinderen (n=50) van vier tot zes jaar, als pre- en posttest een taaltoets afgenomen. De resultaten van deze taaltoets zijn vergeleken met resultaten van dezelfde taaltoets afgenomen in eerder onderzoek naar PictoPal waarbij geen sprake was van integratie. Hoewel bij beide onderzoeken een significant leereffect is vastgesteld, kan naar aanleiding van het verschil in effectgrootte voorzichtig geconcludeerd worden dat het integreren van aan ICT gerelateerde klassenactiviteiten positieve invloed heeft op het leereffect met betrekking tot beginnende geletterdheid. Aan de hand van observaties tijdens de 7 sessies waarin de kinderen met PictoPal werkten en interviews met docenten (n=4) is de mate en kwaliteit van de integratie gemeten. Een lagere mate en kwaliteit van integratie lijkt samen te hangen met een kleiner leereffect. Want hoewel er in beide klassen sprake is van een significant leereffect is er een duidelijk verschil in effectgrootte. Er kan worden aangenomen dat waarschijnlijk ook de mate en kwaliteit van de integratie van gerelateerde klassenactiviteiten van belang zijn voor het leereffect van PictoPal met betrekking tot beginnende geletterdheid .
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58186
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page