University of Twente Student Theses

Login

De leesvaardigheid van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen : onderzoek naar het leesvaardigheidniveau van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen en hoe dit zich verhoudt tot het leesvaardigheidniveau van beginnende MBO-ers

Kerkhof, Roosanne (2008) De leesvaardigheid van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen : onderzoek naar het leesvaardigheidniveau van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen en hoe dit zich verhoudt tot het leesvaardigheidniveau van beginnende MBO-ers.

[img] PDF
233kB
Abstract:Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in het leesvaardigheidniveau van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen. Om dit te onderzoeken is een door Bureau ICE ontwikkelde leesvaardigheidtoets afgenomen bij 367 (60%) HAVO-leerlingen en 241 (40%) VWO-leerlingen. Deze leesvaardigheidtoets is ook eerder afgenomen door Bureau ICE voor hun onderzoek naar het leesvaardigheidniveau van startende MBO-ers. De aanleiding voor het onderzoek van Bureau ICE was dat MBO-opleidingen met ingang van het schooljaar 2007-2008 moeten kunnen aantonen dat hun studenten na afronding van hun opleiding voldoen aan de taalvaardigheideisen, die staan beschreven in het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap en het bijbehorende Addendum Nederlands. Volgens het Addendum Nederlands is de minimum uitstroomeis voor de MBO-opleidingen op niveau 1 en 2 CEF-niveau B1. Voor het uitstromen uit een MBO-opleiding op niveau 3 en 4 is dit B2 (Heij, Haitjema & Lam, 2008). Echter uit het onderzoek van Bureau ICE kwam naar voren dat van de totale steekproef 46 % een CEF-niveau van A2 of minder heeft (Heij, Haitjema & Lam, 2008). Om een breder beeld te krijgen van de CEF-niveaus is de leesvaardigheid van beginnende MBO-ers vergeleken met de leesvaardigheid van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen. Volgens het rapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) zouden leerlingen aan het eind van hun HAVO-opleiding CEF-niveau B2 moeten beheersen en zouden leerlingen aan het eind van hun VWO-opleiding CEF-niveau C1 moeten beheersen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58187
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page