University of Twente Student Theses

Login

Interactieve beleidsvorming in de gemeente Harderwijk : een onderzoek naar de rol van de stakeholders en de gemeente in de deelprocessen binnen het project: “Waterfront Harderwijk”

Dijk, J.F. van (2007) Interactieve beleidsvorming in de gemeente Harderwijk : een onderzoek naar de rol van de stakeholders en de gemeente in de deelprocessen binnen het project: “Waterfront Harderwijk”.

[img] PDF
3MB
Abstract:Deze bacheloropdracht bevat een onderzoek naar de stakeholders die betrokken zijn bij het project “Waterfront Harderwijk” in de gemeente Harderwijk. Hierin wordt gekeken naar de manier waarop de gemeente Harderwijk in dit project communiceert met de stakeholders. Het onderzoek zal antwoord geven op de centrale vraag: “Wie zijn de stakeholders die betrokken zijn bij de realisatie van de subdoelstellingen en welke rol bezitten zij in de deelprocessen?” Daarbij wordt gekeken naar welke manier van beleidsvorming is gekozen door de gemeente Harderwijk, wat de doelstellingen zijn, wie de stakeholders zijn en welke rol de stakeholders en gemeente innemen in de verschillende deelprocessen. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, documentanalyse en mondelinge interviews. De literatuurstudie is gebruikt om inzicht te verkrijgen in traditionele- en interactieve beleidsvorming. De gemeente Harderwijk heeft gekozen voor een interactieve aanpak, deze vorm wordt dan ook uitgebreid beschreven. De documentanalyse heeft voornamelijk betrekking op de situatie in Harderwijk. De gegevens zijn gebruikt om de verschillende stakeholders en deelprocessen in kaart te brengen. Voor het onderzoek zijn mondelinge interviews afgenomen bij beleidsmedewerkers van de gemeente Harderwijk en het programmabureau Waterfront Harderwijk. De resultaten hiervan zijn voornamelijk gebruikt om inzicht te krijgen in de rollen van de stakeholders en gemeente. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een onderscheid bestaat tussen de stakeholders die deelnemen aan het proces. Zo is er onderscheid tussen de formele, dominante en informele stakeholders, zoals burgers. Daarnaast is de intensiteit waarmee stakeholders betrokken zijn bij het proces erg verschillend. De gemeente Harderwijk heeft per deelproces aangegeven welke communicatie-instrumenten gebruikt worden. De communicatie-instrumenten bepalen dan ook de intensiteit van deelname van de stakeholders. De binding met de gemeente wordt door het betrekken van stakeholders bij het beleid wel vergroot. Iedere fase van het proces en iedere samenstelling van stakeholders vereist een andere rol van de gemeente. De diversiteit aan rollen eist een goede evaluatie om op die manier de interne organisatie sterker te maken en beter te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Doordat de gemeente Harderwijk deze evaluatie echter van ondergeschikt belang heeft gemaakt kan het voor komen dat de gemeente bepaalde fouten opnieuw zal maken. De eindconclusie is dat het project “Waterfront Harderwijk” een veelomvattend project is met een scala aan deelprocessen en communicatie-instrumenten. Doordat de gemeente Harderwijk onderscheid maakt in haar rollen in deze deelprocessen en communicatie-instrumenten, en de stakeholders aangeeft welke rol zij bezitten, is het mogelijk om op een juiste manier tot een goed procesverloop en daarmee eindresultaat te komen. Door het opnemen van beleidsevaluatie in de processen kan de interne organisatie van de gemeente Harderwijk sterker gemaakt worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Harderwijk
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58210
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page