University of Twente Student Theses

Login

Verbeteren van de wachtrijbeleving bij Droomvlucht

Grint, Annemiek van de (2007) Verbeteren van de wachtrijbeleving bij Droomvlucht.

[img] PDF
18MB
Abstract:Het verbeteren van de wachtrijbeleving van een attractie is wel iets totaal anders dan het ontwerpen van een bierflesje of cateringunit. In de eerste fase van deze Bacheloropdracht is dan ook enige tijd nodig geweest om te wennen aan deze nieuwe manier van denken en ontwerpen. Om een goed idee te krijgen voor wie eigenlijk ontworpen moet worden zijn de Efteling en de attractie Droomvlucht onder de loep genomen. Het unieke karakter en succes van de Efteling en de bijdrage die Droomvlucht hieraan heeft geleverd staan hierbij centraal. De oorsprong van het succes van de Efteling ligt bij de kenmerkende thematiek die in alle facetten van de onderneming is doorgevoerd. De sfeer en vormgeving van sprookjes is in het hele park merkbaar waardoor de wonderlijke wereld van de Efteling zich openbaart. De attractie Droomvlucht past uitstekend in deze omgeving en biedt haar bezoekers een zweefvlucht door de sprookjeswereld van elfjes en trollen. Het succes van de attractie schuilt in het ontbreken van een duidelijke verhaallijn waardoor iedere bezoeker zijn eigen droom kan regisseren. Een blik in het verleden maakt duidelijk dat de wachtrij-problematiek geen nieuw probleem is. Onderzoek uit het verleden geeft al enige duidelijkheid over de problemen die spelen bij de wachtrijbeleving. Recente veranderingen, zoals de komst van nieuwe attracties, kunnen de oorzaak zijn van een verschuiving in populariteit van attracties en de hieraan gekoppelde wachtrijbeleving. Een onderzoek naar de huidige situatie is nodig om deze verschuiving in kaart te brengen. Het verwachtingspatroon blijkt sterk bij te dragen aan de wachtrijbeleving van de bezoekers. In veel gevallen klopt de verwachting niet, maar wordt de beleving toch negatief beïnvloedt. Het verwachtingspatroon ten aanzien van wachttijden laat duidelijke verschillen zien tussen attracties. De attractie Droomvlucht kampt met een groot imagoprobleem en wekt ten onterechte een verwachting op van lange wachtrijen en eeuwig durende wachttijden. De indeling van de meandering en de grote hoeveelheid hekwerk in de ruimte houden deze reputatie levend. Ondanks de vernieuwingen in het park is de reputatie van Droomvlucht, evenals de populariteit, door de jaren heen ongewijzigd gebleven. Droomvlucht blijft de meest populaire attractie, maar blijft ook de attractie met de slechtste reputatie als het gaat om wachtrijen. In het verleden is bij het vormgeven van de meandering de beleving van de bezoeker vaak naar de achtergrond verdwenen. De Efteling werkt nu hard aan het verbeteren van de meandering bij attracties waarbij de beleving voorop wordt gesteld. Hiervoor heeft zij een viertal mogelijkheden waarvan het plaatsen van monitoren en het aanbieden van live entertainment geen effectieve oplossingen blijken te zijn. Een preshow en het in stijl thematiseren van de meandering hebben al wel bewezen de wachtrijbeleving te verhogen doordat zij de bezoeker voldoende afleiding bieden tijdens de wachtperiode. Deze oplossingen bieden mogelijkheden om de meandering van Droomvlucht grondig aan te pakken. Deze specifieke meandering bevindt zich op een zeer laag niveau door een ongunstige indeling en een gebrek aan vrijheid en creativiteit. Het aanbieden van een preshow bij Droomvlucht is geen juiste keuze omdat een preshow zijn effectiviteit verliest door het individuele karakter van de attractie. Het thematiseren van de meandering heeft een grotere kans van slagen doordat het vrijheid met zich meebrengt. Vrijheid in creativiteit, vrijheid in gevoel en vrijheid in de uitvoering en detaillering. De meandering van Droomvlucht moet een goede aanloop vormen naar de attractie. Hierbij moet rekening gehouden worden met wensen en eisen vanuit zowel de praktische kant als de kant van de beleving. Praktische eisen als het behouden van capaciteit en het beheren van het budget dienen in het achterhoofd te worden gehouden wil de meandering een succes worden. De gestelde eisen vanuit de beleving zijn minstens zo belangrijk voor het succes. Voorafgaand aan het opstellen van deze eisen is vastgelegd welke beleving in de meandering zal gaan plaatsvinden. Hierbij is duidelijk geworden dat de meandering het voorgebied van de attractie zal moeten zijn waarin de transformatie van de wakkere wereld naar de droomwereld plaatsvindt. Een samensmelting van deze werelden bereidt de bezoeker voor op de onwerkelijke sprookjeswereld uit de attractie. Het ontwikkelen van een concept met de juiste beleving heeft de nodige frustraties met zich meegebracht. Het schetsen van losse ideeën, het bekijken van slaaprituelen en het bestuderen van kunststromingen bleken een dood spoor. Om een beleving te ontwikkelen moest groter gedacht worden in de vorm van verhaallijnen. Voor het schrijven van de verhaallijnen is het thema natuur gekozen, dit omdat natuur het overkoepelende thema uit de attractie is. Deze aanpak resulteerde in vier verhaallijnen, uiteenlopend van een tocht naar de wolken tot een slapend bos. Na toetsing van de verhaallijnen aan de eisen en wensen is de verhaallijn van het slapende bos uitgewerkt tot een concept. Tijdens de uitwerking werd duidelijk dat de verhaallijn te veel knelpunt in zich had om een effectief en realistisch concept te zijn. Op dit punt is besloten alle eerder geschreven verhaallijnen overboord te zetten en opnieuw te beginnen. Hieruit is het concept van een fonkelende sterrenhemel geboren. Dit concept benadert de transformatie niet vanuit een fysiek, maar vanuit een emotioneel standpunt. Licht, kleur, muziek en het samenspel hiertussen vormen hiervoor de basis. Bij de detaillering van het concept Sterrenhemel is de meandering opgedeeld in zes individuele scènes. Elke scene heeft zijn eigen betekenis en geschiedenis en vertelt hiermee zijn persoonlijke verhaal. De scènes samen vormen een compleet verhaal dat de bezoeker meeneemt in een beleving. Om niet alles weg te geven zal in deze samenvatting niet inhoudelijk ingegaan worden op de scènes. De invulling van de scènes wordt pas op het einde van dit rapport onthult waardoor u als lezer ook zonder enige voorkennis meegenomen wordt in de beleving…
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
De Efteling BV
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58259
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page