University of Twente Student Theses

Login

“Actief burgerschap” in het primair onderwijs: taak of last?

Sinnema, Maarten (2007) “Actief burgerschap” in het primair onderwijs: taak of last?

[img] PDF
332kB
Abstract:Binnen dit bacheloronderzoek is geanalyseerd hoe scholen in het primair onderwijs omgaan met de brede en abstracte eisen van de sinds eind 2005 wettelijke verplichting van ‘Actief burgerschap en sociale integratie’. Interviews zijn gehouden met directeuren van zes basisscholen, waarbij een evident onderscheid is gemaakt in drie verschillende grondslagen of taakopvattingen: openbaar, algemeen bijzonder en confessioneel bijzonder. Veel aandacht is bovendien uitgegaan naar het toezichtkader van de Onderwijsinspectie, waarin de abstracte verplichting enigermate wordt ingevuld. Met het onderzoek is vastgesteld dat scholen hun aanpak in belangrijke mate bepalen op basis van hun taakopvatting, terwijl gebleken is dat scholen slechts marginaal gestuurd worden door het toezichtkader van de Onderwijsinspectie. Door een brede voorstelling van het burgerschapsbegrip wordt op de scholen veelal een link gelegd met de eigen taakopvatting, in plaats van verandering in aandacht door te voeren ten behoeve van actieve deelname aan de publieke gemeenschap. Zodoende lijkt met ‘Actief burgerschap en sociale integratie’ sprake van een betekenisloze last, daar waar het aanleren van vaardigheden en houdingen voor goed, eigentijds, verantwoordelijk en actief burgerschap bij leerlingen voor scholen ook als uitdagende taak kan gelden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58279
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page