University of Twente Student Theses

Login

Met Tauw gebonden : een onderzoek naar het behoud van personeel

Oosterik, Carlijn (2007) Met Tauw gebonden : een onderzoek naar het behoud van personeel.

[img] PDF
853kB
Abstract:De aantrekkende economie laat zijn sporen achter op de arbeidsmarkt. De werkloosheid wordt voorspeld af te nemen tot 4% van de beroepsbevolking, en het aantal openstaande vacatures zal tot een record hoogte stijgen (CPB, maart, 2007). Het vinden van competent personeel wordt moeilijker en de druk die de krapper wordende arbeidsmarkt zet op verloopcijfers onderschrijft het belang van het behoud van goede werknemers. De moeilijkheid is dat beweegredenen voor werknemers om te blijven of weg te gaan niet eenvoudig te generaliseren zijn. In onderzoek naar vrijwillig vertrek, of turnover, wordt gewezen op het belang van de factoren voor hoe verloopmodellen kunnen werken in een verschillende context (Ahuja, Chudoba, Kacmar, McKnight & George, 2007). Hom en Griffeth (1995) concludeerden in hun meta-analyse naar turnover dat ‘most correlations changed across settings or populations’. Factoren die van invloed zijn op het blijven bij of verlaten van een organisatie zijn dus niet eenduidig vast te stellen. Reden te over om preventief te onderzoeken wat werknemers bindt aan Tauw, en meer nog wat Tauw kan doen om deze werknemers aan zich te binden. Veel onderzoek naar verloop heeft zich bezig gehouden met de invloed van job satisfaction op turnover (o.a. Mobley, Horner & Hollingsworth, 1978). De afgelopen jaren heeft betrokkenheid steeds meer steun gevonden voor het zijn van een betere voorspeller van de intentie tot vertrek (o.a. Tett & Meyer, 1993). Clugston (2000) deed onderzoek naar de relatie van de drie variabelen samen en vond empirische steun voor wat hij noemt het partially mediated model. In dit model bestaat een directe relatie tussen job satsifaction en intentie tot vertrek, evenwel als een indirecte relatie die via betrokkenheid loopt. Betrokkenheid kan dan aangemerkt worden als interveniërende variabele en job satisfaction als antecedent van betrokkenheid. Vanuit deze achtergrond is de volgende probleemstelling tot stand gekomen: Wat is de invloed van satisfactie met HR praktijken op de betrokkenheid van de medewerkers bij Tauw en hoe kan dit het vrijwillige verloop beïnvloeden?
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Tauw BV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58296
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page